Věci, ve kterých agentura ECHA vystupuje jako odpůrce nebo vedlejší účastník

Věci, ve kterých agentura ECHA vystupuje jako odpůrce nebo vedlejší účastník

Věci, ve kterých agentura ECHA vystupuje jako odpůrce nebo vedlejší účastník

Tato tabulka obsahuje všechny uzavřené soudní věci, u nichž bylo vydáno rozhodnutí a jednou ze stran byla agentura ECHA. Zainteresované subjekty tak mají snadný přístup k rozhodnutím, která mohou být předmětem jejich zájmu a týkají se hlavních činností agentury ECHA (mj. nařízení REACH a CLP). Některé věci mohou být ve fázi odvolacího řízení nebo odkazu, i ty jsou však v tabulce uvedeny. Tabulka neobsahuje věci týkající se zaměstnanců nebo veřejných zakázek.

Uzavřené soudní věci jsou rozčleněny do osmi kategorií:

  1. seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH: věci týkající se identifikace látky jako látky vzbuzující mimořádné obavy,
  2. Registrace podle nařízení REACH: věci související s povinností společného předložení údajů,
  3. povolování v rámci nařízení REACH: věci týkající se zařazení látky na seznam látek podléhajících povolení (příloha XIV) a žádostí o povolení,
  4. hodnocení v rámci nařízení REACH: věci týkající se situací, kdy si agentura ECHA vyžádala od žadatele o registraci informace v rámci postupu hodnocení (články 40, 41 a 46 nařízení REACH),
  5. harmonizovaná klasifikace a označení: věci týkající se harmonizace klasifikace látky,
  6. biocidy: věci týkající se biocidů,
  7. přístup k dokumentům: věci týkající se žádostí o přístup k dokumentům,
  8. velikost podniku: věci týkající se ověřování velikosti podniku a souvisejících poplatků. 

 

Case number Parties Keywords Main Legal Provisions Procedurally linked cases Date of the ruling

T-226/18

Silicones Council and Others v European Commission REACH – Updating of Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 concerning restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles – Restrictions concerning octamethylcyclotetrasiloxane (D4) and decamethylcyclopentasiloxane (D5) – Manifest error of assessment – Annex XIII to Regulation No 1907/2006 – Weight-of-evidence determination – Article 68 of Regulation No 1907/2006 – Unacceptable risk – Proportionality – Essential procedural requirements

Article 68 of the REACH Regulation (No 1907/2006)
Sections 1.1.2 and 1.2.2 of Annex XIII to the REACH Regulation (No 1907/2006)
Annex XVII To the REACH Regulation (No 1907/2006)

C-558/21 P

30/06/2021

T-187/21

Firearms United Network Association v Commission REACH - Regulation (EU) 2021/57 - Updating of Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 - Restriction on lead - Use of lead shot for hunting in or around wetlands - Manifest error of assessment - Proportionality - Legal certainty - Presumption of innocence

Articles 16, 17(1), 21(1), 45(2) 48(1), 52(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union; Articles 2, 3(2), 3(3), 5(2), 5(3), 5(4) of TEU; Annex XVII & Annex XV of the REACH Regulation (No 1907/2006)

C-105/23 P, T-187/21 RII
COM Reg 2021/57

21/12/2022