Flerspråkig praxis

Största delen av vårt webbinnehåll finns på samtliga officiella EU-språk. Det gäller också de flesta av våra offentliga dokument, som bland annat riktlinjer, praktiska vägledningar, faktablad, IT-handböcker, informationsblad och även beslut som har allmän giltighet. Vi översätter däremot inte nyhetsinslag, webbinnehåll som ofta uppdateras, information i databaser eller komplexa vetenskapliga riktlinjer.

Du kan se översättningarna genom att ändra det förvalda språket i rullgardinsmenyn som finns i övre högra hörnet på varje webbsida. Dokumentbiblioteket ger också enkel tillgång till de översatta dokumenten, som kan sorteras efter typ eller kategori.

Våra dokument och webbsidor översätts av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ. Översättningscentrumet ligger i Luxemburg och tillhandahåller översättningstjänster till samtliga EU-byråer.

Echas enskilda beslut och andra förfrågningar som rör uppgifter som lämnats i registreringsunderlagen eller i samband med dessa utfärdas på underlagets språk, i enlighet med språkförordningen (rådets förordning nr 1 från 1958, i dess ändrade lydelse). I undantagsfall och när vi har resurser kan vi på begäran lämna översättningar av sådan kommunikation.

De officiella EU-språken är bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.