Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Offentliga förfaranden

Kemikaliemyndigheten förverkligar sitt engagemang för öppenhet genom att offentliggöra dokument i vilka Echas förfaranden beskrivs. Genom att offentliggöra förfaranden kan Echa presentera sina arbetsmetoder och ge allmänheten insyn i myndighetens interna funktion och arbetsmiljö. I och med att systemet utvecklas kommer förfarandena att offentliggöras i enlighet med myndighetens engagemang för ansvarighet och öppenhet.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1