Förfrågan

Företag som har planer på att registrera ett icke-infasningsämne (nytt) eller ett infasningsämne (existerande) som inte har förhandsregistrerats måste göra en förfrågan till Echa om huruvida en registreringsanmälan redan har lämnats in för samma ämne.

De ska också genom en förfrågan ge Echa den ytterligare information som är nödvändig för att uppdatera en registrering på grund av ett ökat mängdintervall. Om ingen ytterligare information är nödvändig för att uppdatera en registrering ska dock ingen förfrågan lämnas.

Echa uppmanar företag som har planer på att registrera ett infasningsämne att kontrollera om de fortfarande kan förhandsregistrera det och dra nytta av de förlängda tidsfristerna för registrering.

Förfrågningsunderlag

För att lämna in en förfrågan måste potentiella registranter ta fram ett elektroniskt förfrågningsunderlag. När de tar fram underlaget bör de särskilt uppmärksamma informationen om ämnesidentitet. Den här informationen ska klart och tydligt beskriva det ämne som tillverkas eller importeras.

Potentiella registranter ska invänta resultaten från förfrågan innan de lämnar in registreringsunderlagen eller inleder eventuella försök på ryggradsdjur. Echa kontrollerar ämnesidentiteten, identifierar företag som tidigare registrerat eller lämnat in en förfrågan om samma ämne och hjälper företagen att få kontakt med varandra så att de kan utbyta information och lämna in en gemensam registreringsanmälan. Echa förser även företaget som gör en förfrågan med en förteckning över (fylliga) rapportsammanfattningar som finns tillgängliga hos Echa. 

Den information som har lämnats in i samband med en förfrågan kommer inte att offentliggöras.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)