Skip to Content
Skip to Content

Druga vprašanja, ki se nanašajo na nadaljnje uporabnike

Druga vprašanja, ki se nanašajo na nadaljnje uporabnike

Nadaljnji uporabniki in registracija na podlagi uredbe REACH

Če pri svojih dejavnostih v EU uporabljate kemikalije, za vas morda veljajo roki za registracijo iz uredbe REACH. Zadnji rok za registracijo obstoječih kemikalij je 31. maj 2018, velja pa za snovi, proizvedene ali uvožene v EU/EGP v količini od 1 do 100 ton na leto.

Če dobavitelji snovi ne registrirajo do 31. maja 2018, pa bi jih morali, jih ne smejo več dobavljati. Vendar lahko svoj posel zaščitite.

1. Opredelite snovi, ki so ključne za vaš posel.

 • To vključuje snovi v zmeseh. Če uporabljate izdelke, ki so izdelani v EU in za izdelavo katerih se morda uporabljajo snovi, se pri svojem dobavitelju pozanimajte o statusu registracije na podlagi uredbe REACH.
   

2. Preverite, ali so snovi že registrirane. 

 • Registrirane snovi so navedene na spletišču agencije ECHA. Preverite lahko tudi, kdo jih je registriral.
   

3. Preverite, ali bi snovi morale biti registrirane.

 • Snov bi verjetno morala biti registrirana, če vaš dobavitelj to snov proizvaja ali uvaža v količini, ki presega eno tono na leto. Za nekatere vrste snovi, kot so snovi, ki se nahajajo v naravi, ali snovi, za katere velja registracija ali licenciranje na podlagi drugih zakonodajnih ureditev, kot so snovi v hrani, ni nobenih obveznosti v zvezi z registracijo.
 

4. Za vsako neregistrirano snov se pozanimajte, ali jo vaši dobavitelji nameravajo registrirati. 

 • Upoštevajte, da pritrdilni odgovor ali predregistracija še ne zagotavlja, da bo dobavitelj snov registriral.
   

5. Po potrebi poiščite alternativne dobavitelje. 

 • Podjetja, ki so snov registrirala, so navedena na spletišču agencije ECHA.
   

6. Preverite, ali bodo vaše uporabe zajete v registraciji, zlasti če snov uporabljate na nov način.

 • Uporabniki kemikalij lahko dobavitelje obvestijo o svojih uporabah, da se te vključijo v registracijo. To pripomore k temu, da bo vaša uporaba vključena v scenarije izpostavljenosti, ki jih boste prejeli v prihodnosti.
 • Če poslujete znotraj organizirane panoge, je vaša panožna organizacija morda pripravila načrte uporabe, ki v dogovorjeni obliki opisujejo običajne uporabe in pogoje uporabe ter jih lahko registracijski zavezanci enostavno uporabljajo. S tem prihranite čas, saj vam z vašim dobaviteljem ni treba vzpostaviti neposrednega stika. 
 

7. Če snovi ne namerava registrirati noben dobavitelj, razmislite o njenem neposrednem uvozu. 

 • Če snov uvažate v količini, ki presega eno tono na leto, jo morate registrirati. 
 • Zahteve v zvezi z registracijo so manj obsežne za snovi v količini do 10 ton na leto.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live1