Skip to Content
Skip to Content

Več informacij o odgovornostih nadaljnjih uporabnikov

Več informacij o odgovornostih nadaljnjih uporabnikov

Ko nadaljnji uporabniki prejmejo razširjeni varnostni list za snov ali zmes, morajo ugotoviti, ali scenariji izpostavljenosti ali informativni listi za varno uporabo zmesi (SUMI), priloženi varnostnemu listu, podpirajo njihovo uporabo. Formulatorji morajo upoštevati tudi predvideno uporabo svojih zmesi pri strankah.

Nadaljnji uporabniki morajo za preveritev, ali je njihova uporaba podprta:

  1. zbrati informacije o načinu uporabe snovi;
  2. ugotoviti, ali dejanska uporaba in pogoji uporabe ustrezajo pogojem, opisanim v prejetih scenarijih izpostavljenosti.

Če je uporaba podprta, morajo preveritev dokumentirati in po potrebi ustrezne informacije o varni uporabi posredovati strankam. Če uporaba ni podprta, imajo nadaljnji uporabniki na voljo več možnosti:

  • upoštevajo lahko pogoje uporabe, opisane v prejetem scenariju izpostavljenosti;
  • o svoji uporabi lahko obvestijo dobavitelja in zahtevajo posodobljen scenarij izpostavljenosti;
  • snov lahko nadomestijo z drugo snovjo, za katero se scenarij izpostavljenosti ne zahteva ali za katero je na voljo scenarij izpostavljenosti, ki vključuje njihove pogoje uporabe. Lahko pa namesto obstoječega postopka uporabijo postopek, pri katerem se snov ne zahteva;
  • poiščejo lahko drugega dobavitelja, ki zagotavlja to snov ali zmes s scenarijem izpostavljenosti, ki vključuje njihovo uporabo, ali
  • pripravijo poročilo nadaljnjega uporabnika o kemijski varnosti (DU CSR).

Tudi v tem primeru morajo nadaljnji uporabniki svojim strankam po potrebi zagotoviti informacije o varni uporabi in morda obvestiti agencijo ECHA.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live2