Skip to Content
Skip to Content

Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo

(Objavljeno v skladu s členom 59(10) uredbe REACH)

Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo

Opombe:

  • Izvirna različica: kot izviren se šteje le seznam kandidatnih snovi, objavljen na tej spletni strani. Ob vključitvi snovi na seznam kandidatnih snovi na tej spletni strani lahko pričnejo za podjetja takoj veljati pravne obveznosti, zlasti tiste iz členov 7, 31 in 33 uredbe REACH.
  • Numerične oznake: vsak vpis na seznam kandidatnih snovi zajema brezvodne in hidrirane oblike snovi. Številka CAS v vpisu se običajno nanaša na brezvodno obliko. Hidrirane oblike snovi, označene z drugimi številkami CAS, spadajo tudi med vpise na seznam kandidatnih snovi.
  • Druge numerične oznake: za vpise z oznako „-“ v stolpcu za številko ES in CAS je na voljo neizčrpen seznam registracijskih številk ES in/ali CAS, ki se nanašajo na snovi ali skupine snovi, ki spadajo med vpise na seznam kandidatnih snovi, če je to v praksi mogoče. Te informacije so na voljo s klikom na gumb „Podrobnosti" ob izbranem vpisu.
Filter the list
Datum vključitve:

Odločba Nabor podatkov IUCLID  
232-140-5
7789-00-6
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
show/hide
Potassium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionate Št. ES : 266-578-3 | Št. CAS: 67118-55-2
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionyl fluoride Št. ES : 218-173-8 | Št. CAS: 2062-98-8
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid Št. ES : 236-236-8 | Št. CAS: 13252-13-6
Ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate Št. ES : 700-242-3 | Št. CAS: 62037-80-3
-
-
16/07/2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15/01/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
205-426-2
140-66-9
19/12/2011
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues
show/hide
2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethanol Št. ES : 618-344-0 | Št. CAS: 9002-93-1
4-tert-Octylphenol monoethoxylate Št. ES : 621-345-9 | Št. CAS: 2315-67-5
[No public or meaningful name is available] Št. ES : 621-341-7 | Št. CAS: 2315-61-9
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
4-heptylphenol Št. ES : 217-862-0 | Št. CAS: 1987-50-4
Phenol, heptyl derivs. Št. ES : 276-743-1 | Št. CAS: 72624-02-3
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
p-nonylphenol Št. ES : 203-199-4 | Št. CAS: 104-40-5
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol Št. ES : 257-907-1 | Št. CAS: 52427-13-1
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol Št. ES : 250-339-5 | Št. CAS: 30784-30-6
p-isononylphenol Št. ES : 247-770-6 | Št. CAS: 26543-97-5
p-(1-methyloctyl)phenol Št. ES : 241-427-4 | Št. CAS: 17404-66-9
4-(3,5-Dimethyl-3-heptyl)phenol Št. ES : 635-389-1 | Št. CAS: 186825-36-5
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol Št. ES : 635-391-2 | Št. CAS: 142731-63-3
Phenol, 4-nonyl-, branched Št. ES : 284-325-5 | Št. CAS: 84852-15-3
4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol Št. ES : 635-696-0 | Št. CAS: 186825-39-8
Nonylphenol Št. ES : 246-672-0 | Št. CAS: 25154-52-3
Isononylphenol Št. ES : 234-284-4 | Št. CAS: 11066-49-2
4-(2,6-Dimethyl-2-heptyl)phenol Št. ES : 635-388-6 | Št. CAS: 521947-27-3
Phenol, nonyl-, branched Št. ES : 291-844-0 | Št. CAS: 90481-04-2
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof
show/hide
Nonylphenol, ethoxylated Št. ES : 500-024-6 | Št. CAS: 9016-45-9
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol Št. ES : 248-743-1 | Št. CAS: 27942-27-4
Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Št. ES : 500-209-1 | Št. CAS: 68412-54-4
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Št. ES : 500-045-0 | Št. CAS: 26027-38-3
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol Št. ES : 243-816-4 | Št. CAS: 20427-84-3
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Št. ES : 230-770-5 | Št. CAS: 7311-27-5
Nonylphenol, branched, ethoxylated (CAS# 68412-54-4) Št. ES : 932-688-1 | Št. CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (15-EO) (9016-45-9) Št. ES : 931-756-8 | Št. CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) (9016-45-9) Št. ES : 931-755-2 | Št. CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (8-EO) (9016-45-9) Št. ES : 931-754-7 | Št. CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO) (9016-45-9) Št. ES : 931-753-1 | Št. CAS: -
26-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol Št. ES : 604-395-6 | Št. CAS: 14409-72-4
Nonylphenolpolyglycolether Št. ES : 932-998-7 | Št. CAS: -
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol Št. ES : 247-816-5 | Št. CAS: 26571-11-9
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) Št. ES : 939-993-9 | Št. CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) Št. ES : 939-975-0 | Št. CAS: -
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Št. ES : 500-315-8 | Št. CAS: 127087-87-0
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol Št. ES : 687-833-9 | Št. CAS: 1119449-38-5
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy- (CAS 9016-45-9) Št. ES : 931-562-3 | Št. CAS: 9016-45-9
Isononylphenol, ethoxylated Št. ES : 609-346-2 | Št. CAS: 37205-87-1
2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol Št. ES : 687-832-3 | Št. CAS: 1119449-37-4
Nonylphenol, ethoxylated (polymer) Št. ES : 938-618-6 | Št. CAS: -
-
-
20/06/2013
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
201-280-9
80-46-6
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
-
-
15/01/2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite Št. ES : 701-028-2 | Št. CAS: -
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) Št. ES : 608-492-4 | Št. CAS: 3050-88-2
Tris(nonylphenyl) phosphite Št. ES : 247-759-6 | Št. CAS: 26523-78-4
-
-
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-458-1
107-06-2
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
214-317-9
1120-71-4
17/12/2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-918-9
101-14-4
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-450-0
121-14-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-963-1
90-04-0
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-974-4
101-77-9
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
209-218-2
561-41-1
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-027-5
90-94-8
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
212-658-8
838-88-0
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
200-453-6
60-09-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-453-1
95-80-7
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-419-1
120-71-8
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
208-953-6
548-62-9
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
219-943-6
2580-56-5
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
show/hide
Oligomers of chromic acid and dichromic acid Št. ES : - | Št. CAS: -
Dichromic acid Št. ES : 236-881-5 | Št. CAS: 13530-68-2
Chromic acid Št. ES : 231-801-5 | Št. CAS: 7738-94-5
-
-
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)


Details
are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium and silicon are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm) c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight
-
-
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-901-9
7778-39-4
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-177-1
92-67-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-904-5
7778-44-1
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
215-116-9
1303-28-2
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
215-481-4
1327-53-3
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
246-356-2
24613-89-6
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-058-1
77-78-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
209-358-4
573-58-0
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
217-710-3
1937-37-7
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
500-036-1
25214-70-4
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
203-727-3
110-00-9
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
206-114-9
302-01-2, 7803-57-8
20/06/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-959-2
101-61-1
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-591-2
97-56-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-429-0
95-53-4
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
256-418-0
49663-84-5
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-004-7
77-09-8
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
234-329-8
11103-86-9
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
232-142-6
7789-06-2
20/06/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-167-4
79-01-6
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
427-700-2
15606-95-8
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium, silicon and zirconium are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm). c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight
-
-
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details

Export search results to:

Categories Display


Route: .live2