Skip to Content
Skip to Content

Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo

(Objavljeno v skladu s členom 59(10) uredbe REACH)

Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo

Opombe:

  • Izvirna različica: kot izviren se šteje le seznam kandidatnih snovi, objavljen na tej spletni strani. Ob vključitvi snovi na seznam kandidatnih snovi na tej spletni strani lahko pričnejo za podjetja takoj veljati pravne obveznosti, zlasti tiste iz členov 7, 31 in 33 uredbe REACH.
  • Numerične oznake: vsak vpis na seznam kandidatnih snovi zajema brezvodne in hidrirane oblike snovi. Številka CAS v vpisu se običajno nanaša na brezvodno obliko. Hidrirane oblike snovi, označene z drugimi številkami CAS, spadajo tudi med vpise na seznam kandidatnih snovi.
  • Druge numerične oznake: za vpise z oznako „-“ v stolpcu za številko ES in CAS je na voljo neizčrpen seznam registracijskih številk ES in/ali CAS, ki se nanašajo na snovi ali skupine snovi, ki spadajo med vpise na seznam kandidatnih snovi, če je to v praksi mogoče. Te informacije so na voljo s klikom na gumb „Podrobnosti" ob izbranem vpisu.

4-Nonylphenol, branched and linear

substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof Št. ES : - Št. CAS: -
Razlog za vključitev v Prilogo XIV
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Datum vključitve
19/12/2012
Odločba
Nabor podatkov IUCLID
Podporni dokument
Odgovor na pripombe
Opombe

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol 635-391-2 142731-63-3 Official source
4-(3,5-Dimethyl-3-heptyl)phenol 635-389-1 186825-36-5 Official source
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol 250-339-5 30784-30-6 Official source
p-nonylphenol 203-199-4 104-40-5 Official source
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol 257-907-1 52427-13-1 Official source
Phenol, 4-nonyl-, branched 284-325-5 84852-15-3 Official source
p-(1-methyloctyl)phenol 241-427-4 17404-66-9 Official source
p-isononylphenol 247-770-6 26543-97-5 Official source
4-(2,6-Dimethyl-2-heptyl)phenol 635-388-6 521947-27-3 Expert judgement
Isononylphenol 234-284-4 11066-49-2 Expert judgement
4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol 635-696-0 186825-39-8 Expert judgement
Nonylphenol 246-672-0 25154-52-3 Expert judgement
Phenol, nonyl-, branched 291-844-0 90481-04-2 Expert judgement

Categories Display


Route: .live1