Skip to Content
Skip to Content

Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo

(Objavljeno v skladu s členom 59(10) uredbe REACH)

Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo

Opombe:

  • Izvirna različica: kot izviren se šteje le seznam kandidatnih snovi, objavljen na tej spletni strani. Ob vključitvi snovi na seznam kandidatnih snovi na tej spletni strani lahko pričnejo za podjetja takoj veljati pravne obveznosti, zlasti tiste iz členov 7, 31 in 33 uredbe REACH.
  • Numerične oznake: vsak vpis na seznam kandidatnih snovi zajema brezvodne in hidrirane oblike snovi. Številka CAS v vpisu se običajno nanaša na brezvodno obliko. Hidrirane oblike snovi, označene z drugimi številkami CAS, spadajo tudi med vpise na seznam kandidatnih snovi.
  • Druge numerične oznake: za vpise z oznako „-“ v stolpcu za številko ES in CAS je na voljo neizčrpen seznam registracijskih številk ES in/ali CAS, ki se nanašajo na snovi ali skupine snovi, ki spadajo med vpise na seznam kandidatnih snovi, če je to v praksi mogoče. Te informacije so na voljo s klikom na gumb „Podrobnosti" ob izbranem vpisu.

1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters or mixed decyl and hexyl and octyl diesters

with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5) Št. ES : - Št. CAS: -
Razlog za vključitev v Prilogo XIV
Toxic for reproduction (Article 57c)
Datum vključitve
15/06/2015
Odločba
Nabor podatkov IUCLID
Podporni dokument
Odgovor na pripombe
Opombe

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters 272-013-1 68648-93-1 Expert judgement
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters 271-094-0 68515-51-5 Expert judgement

Categories Display


Route: .live2