Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Viac informácií o povinnostiach následných užívateľov

Viac informácií o povinnostiach následných užívateľov

Keď následný užívateľ dostane rozšírenú kartu bezpečnostných údajov (KBÚ) pre chemickú látku alebo zmes, musí stanoviť, či jej použitie je podporované expozičnými scenármi alebo informáciami o bezpečnom používaní zmesi (SUMI) priloženými ku KBÚ. Aj formulátori musia vziať do úvahy predvídateľné používanie svojich zmesí odberateľmi.

Keď chcú následní užívatelia skontrolovať, či je ich používanie zmesí podporované, musia:

  1. zozbierať informácie o tom, ako sa látka používa;
  2. stanoviť, či sa skutočné používanie a podmienky používania zhodujú s podmienkami opísanými v prevzatých expozičných scenároch.

Keď je používanie podporované, následní užívatelia by mali podložiť kontrolu dokumentom a príslušné informácie o bezpečnom používaní poskytnúť odberateľom, ak je to potrebné. Keď nie je používanie podporované, následní užívatelia majú niekoľko možností:

  • implementovať podmienky používania opísané v expozičnom scenári, ktorý dostali;
  • oznámiť spôsob svojho používania dodávateľovi a požiadať o aktualizovaný expozičný scenár;
  • nahradiť látku inou látkou, pre ktorú sa nevyžaduje expozičný scenár alebo pre ktorú sú k dispozícii expozičné scenáre, ktoré pokrývajú ich podmienky používania; prípadne nahradiť tento proces iným procesom, pri ktorom nie je táto látka potrebná;
  • nájsť iného dodávateľa, ktorý dodá látku alebo zmes spolu s expozičným scenárom, ktorý pokrýva ich použitie; alebo
  • vypracovať správu následného užívateľa o chemickej bezpečnosti.

A opäť platí, že následní užívatelia musia poskytnúť svojim zákazníkom informácie o bezpečnom používaní, a ak je to potrebné, budú musieť podať hlásení agentúre ECHA.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live1