Informácie o chemikáliách

Informácie o chemikáliách

Search for chemicals - ECHA CHEM

Search for REACH registrations

The first version of our new Chemicals database, ECHA CHEM makes available information from all REACH registrations received by the European Chemicals Agency (ECHA). See for more information on the transition to ECHA CHEM.  More


 

Search for chemicals - other data

Search for other data on chemicals

Below you can find all publicly available data on chemicals held by ECHA, other than REACH registration dossiers.

Vnorené aplikácie

Simple search for Chemicals

Search our data
Search for chemicals / regulated substances

Search for articles (products) in SCIP database

Upozorňujeme, že niektoré informácie o chemických látkach môžu patriť tretím stranám. Na použitie takýchto informácií sa niekedy môže vyžadovať súhlas tretích strán, ktoré ich vlastnia. Ak potrebujete ďalšie informácie, prečítajte si Právne upozornenie.

tab info on chem

 

Information on chemicals - WFD

WFD - Waste Framework Directive

POPs info chem

Information on Chemicasl - CAD/CMD panel

CAD / CMRD - Chemical Agents Directive and Carcinogens, Mutagens or Reprotoxic substances Directive (OELs)
 
Occupational exposure limits - public consultation
Occupational exposure limits – Call for evidence