Informácie o chemikáliách

Informácie o chemikáliách

Nested Applications

Simple search for Chemicals

Search our data
Search for chemicals / regulated substances

Search for articles

Informácie o chemických látkach – Úvod

Upozorňujeme, že niektoré informácie o chemických látkach môžu patriť tretím stranám. Na použitie takýchto informácií sa niekedy môže vyžadovať súhlas tretích strán, ktoré ich vlastnia. Ak potrebujete ďalšie informácie, prečítajte si Právne upozornenie.

tab info on chem

 

Information on chemicals - PIC

Information on chemicals - WFD

WFD - Waste Framework Directive

POPs info chem

Information on Chemicasl - CAD/CMD panel

CAD / CMD - Chemical Agents Directive and Carcinogens and Mutagens Directive (OELs)
 
Occupational exposure limits - public consultation
Occupational exposure limits – Call for evidence

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.