Informácie o chemikáliách

Informácie o chemikáliách

Vnorené aplikácie

Simple search for Chemicals

Search our data
Search for chemicals / regulated substances

Search for articles (products) in SCIP database

Upozorňujeme, že niektoré informácie o chemických látkach môžu patriť tretím stranám. Na použitie takýchto informácií sa niekedy môže vyžadovať súhlas tretích strán, ktoré ich vlastnia. Ak potrebujete ďalšie informácie, prečítajte si Právne upozornenie.

tab info on chem

 

Information on chemicals - WFD

WFD - Waste Framework Directive

POPs info chem

Information on Chemicasl - CAD/CMD panel

CAD / CMRD - Chemical Agents Directive and Carcinogens, Mutagens or Reprotoxic substances Directive (OELs)
 
Occupational exposure limits - public consultation
Occupational exposure limits – Call for evidence

EU Privacy Disclaimer

Táto webová lokalita využíva súbory cookies, aby sme vám zabezpečili najlepšie používateľske prostredie na našich webových stránkach.