Progress in evaluation in 2021

Progrese privind evaluarea în 2020 duplicat 1

ECHA raportează progresele obținute în 2021 în ceea ce privește evaluarea dosarelor și a substanțelor în conformitate cu articolul 54 din REACH. 

Progrese în evaluarea substanțelor 2021 - 1

În 2021 s-au înregistrat progrese cu privire la 70 de substanțe. Evaluarea a fost finalizată pentru 31 de substanțe, adică au fost publicate pe site-ul nostru rapoartele cu concluziile statelor membre evaluatoare. Pentru 23 dintre aceste substanțe, autoritățile au recomandat măsuri suplimentare de administrare a riscurilor, iar pentru 8 substanțe erau deja instituite măsurile necesare (sau nu erau necesare măsuri).

Statele membre evaluatoare au examinate 14 substanțe noi, emițând 8 proiecte de decizii și 6 concluzii. În urma evaluării subsecvente, au fost trimise încă 2 proiecte de decizie.

Progress in substance evaluation 2021 - graph 4