Progress in evaluation in 2021

Progrese privind evaluarea în 2020 duplicat 1

ECHA raportează progresele obținute în 2021 în ceea ce privește evaluarea dosarelor și a substanțelor în conformitate cu articolul 54 din REACH. 

Progrese în evaluarea dosarelor 2021 - 1

Progrese legate de verificările conformității

În 2021, ECHA și-a continuat demersul de examinare pe grupuri a substanțelor similare din punct de vedere structural: au fost examinate 574 substanțe înregistrate în cantități de peste 100 de tone pe an. Dintre acestea, ECHA a selectat pentru verificarea conformității 152 de substanțe, cuprinse în 38 de grupuri.

Au fost solicitate date importante privind pericolele pentru a clarifica motivele de îngrijorare legate de pericolele pentru sănătatea umană și pentru mediu, inclusiv cele care afectează funcția reproductivă și care produc mutații genetice.
În 2021, agenția a continuat să verifice conformitatea acelor dosare în care solicitanții înregistrării au ales să transmită informațiile separat de transmiterea în comun. Verificarea acestor dosare contribuie la asigurarea unor condiții de concurență echitabile și sprijină funcționarea pieței interne. Agenția a verificat conformitatea a 12 dosare transmise de întreprinderi care au folosit mecanismul opt-out pentru a transmite informații separat de transmiterile în comun, având ca obiect 10 substanțe. În urma acestor verificări au fost transmise 11 proiecte de decizie, referitoare la 9 substanțe.

În 2021, ECHA a realizat 300 de verificări complete ale conformității, care au vizat 288 de substanțe unice. Verificările complete s-au concentrat pe abordarea efectelor periculoase relevante de nivel superior ale substanțelor sau grupurilor de substanțe care ar putea să prezinte motive de îngrijorare, în special din intervalele cantitative superioare. În plus, ECHA a derulat 71 de verificări specifice ale conformității, rezultând în total 371 de verificări care au vizat peste 2 100 de dosare de înregistrare și au abordat 341 de substanțe unice.

Rezultatele evaluărilor dosarelor în 2021

Evaluări încheiate:
ECHA a realizat 300 de verificări complete ale conformității (CCH) și 227 de examinări ale propunerilor de testare (TPE), care au vizat 489 de substanțe unice. Agenția a emis 467 de proiecte de decizie: 280 în urma verificărilor de conformitate menționate și 187 în urma examinării propunerilor de testare. Selectarea dosarelor de înregistrare pentru verificarea conformității s-a bazat în principal pe acele (grupuri de) substanțe care suscitau motive de îngrijorare privind un eventual pericol sau o potențială expunere.

Progress in dossier evaluation 2021 - graph 1