Progrese la evaluare

În temeiul articolului 54 din REACH, ECHA raportează progresele obținute în 2018 privind evaluarea dosarelor și a substanțelor. 

ECHA a evaluat 484 de înregistrări, corespunzătoare unui număr de 420 de substanțe, fie în cadrul verificării conformității (CCH), fie în cadrul examinării propunerilor de testare (EPT). Agenția a emis 379 de proiecte de decizie: 211 în urma verificării conformității și 168 privind examinarea propunerilor de testare. Selectarea dosarelor de înregistrare pentru verificarea conformității s-a bazat în principal pe existența unui motiv de îngrijorare privind un eventual pericol sau o potențială expunere.

CCH draft decision issuedCCH concluded with no actionTPE draft decision issuedTerminated TPE Outcomes of compliance check and testing proposals examinations performed in 2018 211 75 168 30 substances addressed in evaluated dossiers Total: 484 registration dossiers 420

La sfârșitul anului, 45 de dosare se aflau încă în curs de verificare a conformității și 65 de dosare se aflau în curs de examinare a propunerilor de testare.

ECHA a adoptat 274 de decizii finale, în care a formulat 888 de solicitări de informații. Dintre aceste 274 de decizii, 144 au fost decizii în urma verificării conformității, iar 130 au fost emise în urma examinării propunerilor de testare.

Final decisions sent to registrants in 2018 per dossier evaluation type Compliance checkTesting proposals examinations 130 144 information requests included in 274 final decisions 888

Dintre cele 274 de decizii finale, 216 au fost adoptate fără implicarea Comitetului statelor membre (CSM) (nu au fost primite propuneri de modificare de la statele membre). Alte 58 de decizii au fost adoptate cu implicarea CSM: 34 prin procedură scrisă și 24 în cadrul unei reuniuni a CSM.

La sfârșitul anului 2018, se aflau în etapa de emitere a deciziilor încă 174 de proiecte de decizie în urma verificării conformității și 109 proiecte de decizie privind examinarea propunerilor de testare din anul anterior. ECHA a închis 52 de cazuri de verificare a conformității și 44 de cazuri de examinare a propunerilor de testare după transmiterea unui proiect de decizie, întrucât procedura decizională în curs a încetat ca urmare a primirii unor date relevante din punct de vedere științific sau a survenirii unor modificări administrative importante.

Două proiecte de decizie au fost înaintate Comisiei Europene pentru luarea deciziei finale, ambele având ca obiect proiectarea studiului extins privind toxicitatea pentru reproducere pe o singură generație.

Categories Display