Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Inne kwestie dotyczące dalszych użytkowników

Inne kwestie dotyczące dalszych użytkowników

Dalsi użytkownicy a rejestracja na podstawie rozporządzenia REACH

W przypadku stosowania chemikaliów w ramach działalności prowadzonej w UE zastosowanie mogą mieć terminy rejestracji przewidziane w rozporządzeniu REACH. Ostatni termin rejestracji istniejących chemikaliów przypada w dniu 31 maja 2018 r. i odnosi się do substancji w ilości od 1 do 100 ton rocznie, wyprodukowanych w UE/EOG lub importowanych do UE/EOG.

Jeżeli mimo obowiązującego ich wymogu dostawcy nie zarejestrują substancji do dnia 31 maja 2018 r., nie mogą kontynuować jej dostaw. Można jednak podjąć działania służące ochronie swojej działalności gospodarczej.

1. Określenie substancji o zasadniczym znaczeniu dla swojej działalności gospodarczej

 • Chodzi również o substancje zawarte w mieszaninach. W przypadku stosowania wyrobów wyprodukowanych w UE, w produkcji których mogą być użyte substancje, należy zwrócić się do dostawców z zapytaniem o status rejestracji na podstawie rozporządzenia REACH.
   

2. Sprawdzenie, czy substancje są już zarejestrowane. 

 • Substancje zarejestrowane są wymienione na stronie internetowej ECHA. Można również dowiedzieć się, kto je zarejestrował.
   

3. Sprawdzenie, czy substancje powinny być zarejestrowane.

 • Możliwe jest, że substancja powinna być zarejestrowana, jeżeli dostawca produkuje lub importuje ją w ilości przekraczającej 1 tonę rocznie. Obowiązkowi rejestracji nie podlegają określone rodzaje substancji, takie jak substancje naturalne lub substancje podlegające rejestracji lub zezwoleniom na podstawie innych wymogów prawnych, na przykład substancje zawarte w żywności.
 

4. Ustalenie w odniesieniu do wszelkich niezarejestrowanych substancji, czy dostawcy zamierzają je zarejestrować. 

 • Należy pamiętać, że pozytywna odpowiedź lub rejestracja wstępna nie gwarantują, że dostawca zarejestruje substancję.
   

5. W razie konieczności poszukanie alternatywnych dostawców. 

 • Na stronie internetowej ECHA wymieniono przedsiębiorstwa, które zarejestrowały swoje substancje.
   

6. Sprawdzenie, czy dane zastosowania będą ujęte w rejestracji, w szczególności jeżeli są to nowatorskie zastosowania substancji.

 • Użytkownicy chemikaliów mają prawo poinformowania dostawców o swoich zastosowaniach, tak aby zostały one ujęte w rejestracji. Dzięki temu dane zastosowanie może zostać ujęte w otrzymanych później scenariuszach narażenia.
 • W przypadku działalności w sektorze zorganizowanym właściwa organizacja branżowa stworzyła być może mapy zastosowań przedstawiające typowe zastosowania i warunki stosowania w uzgodnionym formacie, łatwym do wykorzystania przez rejestrujących. Dzięki temu oszczędza się czas, ponieważ nie ma konieczności bezpośredniego kontaktu z dostawcą. 
 

7. Jeżeli żaden dostawca nie zamierza rejestrować danej substancji, należy rozważyć jej bezpośredni import. 

 • W przypadku importowania substancji w ilości przekraczającej 1 tonę rocznie należy ją zarejestrować. 
 • Wymogi związane z rejestracją są mniej kompleksowe w odniesieniu do ilości nieprzekraczającej 10 ton rocznie.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2