Informacje na temat substancji chemicznych

Informacje na temat substancji chemicznych

Nested Applications

Simple search for Chemicals

Search our data
Search for chemicals / regulated substances

Search for articles

Informacje na temat chemikaliów – Wprowadzenie

Należy pamiętać, że niektóre informacje dotyczące chemikaliów mogą być własnością osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

tab info on chem

 

Information on chemicals - PIC

Information on chemicals - WFD

WFD - Waste Framework Directive

POPs info chem

Information on Chemicasl - CAD/CMD panel

CAD / CMD - Chemical Agents Directive and Carcinogens and Mutagens Directive (OELs)
 
Occupational exposure limits - public consultation
Occupational exposure limits – Call for evidence

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.