Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Informacje na temat substancji chemicznych

Informacje na temat substancji chemicznych

Jest to unikalne źródło informacji nt. chemikaliów produkowanych w Europie i importowanych do Europy. Obejmuje niebezpieczne właściwości, klasyfikację i oznakowanie substancji oraz informacje na temat ich bezpiecznego stosowania. Informacje te umożliwiają bezpieczniejsze korzystanie z chemikaliów oraz zastępowanie substancji stanowiących największe zagrożenie bezpieczniejszymi zamiennikami.

Należy pamiętać, że niektóre informacje dotyczące chemikaliów mogą być własnością osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

Od dnia 20 stycznia 2016 r. informacje nt. prawie 120 000 substancji chemicznych poszerzono i ustrukturyzowano na trzech poziomach: karty informacyjnej (infocard), krótkiego profilu i szczegółowych danych źródłowych.

 

Search for Chemicals does not currently show the results for biocides or PIC related chemicals. The problem is under investigation


ECHA apologises for any inconvenience caused.

Search for Chemicals

Niniejsza strona używa plików cookies, aby zapewnić optymalne korzystanie z naszych stron internetowych.

Dodatkowe informacje: jak używamy plików cookies.