Informacje na temat substancji chemicznych

Informacje na temat substancji chemicznych

Aplikacje zagnieżdżone

Simple search for Chemicals

Search our data
Search for chemicals / regulated substances

Search for articles (products) in SCIP database

Należy pamiętać, że niektóre informacje dotyczące chemikaliów mogą być własnością osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

tab info on chem

 

Information on chemicals - WFD

WFD - Waste Framework Directive

POPs info chem

Information on Chemicasl - CAD/CMD panel

CAD / CMRD - Chemical Agents Directive and Carcinogens, Mutagens or Reprotoxic substances Directive (OELs)
 
Occupational exposure limits - public consultation
Occupational exposure limits – Call for evidence