EU import responses under the Rotterdam Convention

Unijne odpowiedzi dotyczące przywozu na podstawie konwencji rotterdamskiej

Odpowiedzi dotyczące przywozu wskazują, czy strony konwencji rotterdamskiej zgadzają się na przywóz chemikaliów wymienionych w załączniku III do konwencji i podlegających procedurze PIC.

Decyzję w sprawie przywozu przyjmuje się w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich w drodze aktu wykonawczego. Decyzję przekazuje się do Sekretariatu konwencji w formie ostatecznej lub tymczasowej odpowiedzi dotyczącej przywozu.

Odpowiedzi dotyczące przywozu publikuje się dwa razy w roku, w czerwcu i w grudniu, w okólniku PIC. Są one również dostępne na stronie internetowej konwencji rotterdamskiej w bazie danych odpowiedzi dotyczących przywozu.

W poniższej tabeli przedstawiono akty prawne przyjmujące unijne decyzje w sprawie przywozu chemikaliów wymienionych w załączniku III oraz odpowiednie kategorie zastosowania. Tabela jest aktualizowana dwa razy w roku.

 

 

 

Zastrzeżenie prawne

Niniejszą tabelę sporządzono wyłącznie dla wygody użytkownika, a ECHA nie udziela żadnych gwarancji dotyczących jej poprawności. Jedynym oficjalnym źródłem unijnych odpowiedzi dotyczących przywozu jest baza danych odpowiedzi dotyczących przywozu, która jest dostępna na stronie internetowej konwencji rotterdamskiej, a także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

ECHA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie przez użytkownika danych zawartych w tej tabeli, w tym za wykorzystanie ich w kontekście spełnienia wymagań wynikających z odpowiednich zobowiązań prawnych. Niniejszy dokument ma jedynie charakter informacyjny i nie należy go wykorzystywać do działalności handlowej ani powielać.