Sprawy, w których ECHA jest oskarżonym lub interwenientem.

Sprawy, w których ECHA jest oskarżonym lub interwenientem.

Sprawy, w których ECHA jest oskarżonym lub interwenientem.

Tabela zawiera wszystkie sprawy sądowe zakończone wydaniem orzeczenia, w których ECHA była stroną. Zainteresowane strony mogą łatwo znaleźć decyzje, które mogą być dla nich istotne odnośnie do głównej działalności ECHA (m.in. REACH, CLP). W niektórych sprawach może nadal trwać postępowanie odwoławcze lub procedura odesłania (renvoi), co również jest wymienione w tabeli. W tabeli nie pokazano spraw związanych z personelem lub zamówieniami publicznymi.

Zamknięte sprawy sądowe sklasyfikowano w ośmiu kategoriach:

  1. lista kandydacka REACH: sprawy związane z określeniem substancji jako substancji stanowiącej bardzo duże zagrożenie;
  2. rejestracja REACH: sprawy dotyczące obowiązku wspólnego przedkładania danych;
  3. udzielanie zezwoleń zgodnie z REACH  sprawy związane z umieszczeniem substancji na liście kandydackiej (załącznik XIV) i wnioskami o udzielenie zezwolenia;
  4. ocena zgodnie z REACH: sprawy, w których ECHA zażądała informacji od rejestrującego w ramach procedury oceny (art. 40, 41 lub 46 REACH);
  5. CLH: sprawy związane z harmonizacją klasyfikacji substancji;
  6. produkty biobójcze: sprawy dotyczące produktów biobójczych;
  7. dostęp do dokumentów: sprawy związane z wnioskami o dostęp do dokumentów;
  8. wielkość przedsiębiorstwa: sprawy związane z weryfikacją wielkości przedsiębiorstwa i powiązanymi opłatami. 

 

Case number Parties Keywords Main Legal Provisions Procedurally linked cases Date of the ruling

T-226/18

Silicones Council and Others v European Commission REACH – Updating of Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 concerning restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles – Restrictions concerning octamethylcyclotetrasiloxane (D4) and decamethylcyclopentasiloxane (D5) – Manifest error of assessment – Annex XIII to Regulation No 1907/2006 – Weight-of-evidence determination – Article 68 of Regulation No 1907/2006 – Unacceptable risk – Proportionality – Essential procedural requirements

Article 68 of the REACH Regulation (No 1907/2006)
Sections 1.1.2 and 1.2.2 of Annex XIII to the REACH Regulation (No 1907/2006)
Annex XVII To the REACH Regulation (No 1907/2006)

C-558/21 P

30/06/2021

T-187/21

Firearms United Network Association v Commission REACH - Regulation (EU) 2021/57 - Updating of Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 - Restriction on lead - Use of lead shot for hunting in or around wetlands - Manifest error of assessment - Proportionality - Legal certainty - Presumption of innocence

Articles 16, 17(1), 21(1), 45(2) 48(1), 52(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union; Articles 2, 3(2), 3(3), 5(2), 5(3), 5(4) of TEU; Annex XVII & Annex XV of the REACH Regulation (No 1907/2006)

C-105/23 P, T-187/21 RII
COM Reg 2021/57

21/12/2022