Progress in evaluation in 2021

Voortgangsbeoordeling 2020 Duplicaat 1

ECHA brengt verslag uit over de voortgang die in 2021 is geboekt bij de beoordeling van dossiers en stoffen overeenkomstig artikel 54 van REACH. 

Voortgang van de beoordeling 2020 - tabbladen Duplicaat 2

Voortgang van de stoffenbeoordeling 2021 - 1

In 2021 werd er voortgang gemaakt voor 70 stoffen. De beoordeling werd voltooi voor 31 stoffen, d.w.z. conclusieverslagen van de beoordelende lidstaten werden op onze website gepubliceerd. De autoriteiten hebben voor 23 van deze stoffen verdere risicobeheersmaatregelen aanbevolen, terwijl voor acht stoffen reeds de nodige maatregelen waren genomen (of geen maatregelen nodig waren).

De beoordelende lidstaten beoordeelden 14 nieuwe stoffen, wat resulteerde in 8 ontwerpbesluiten en 6 conclusies. Naar aanleiding van de follow-up-beoordeling zijn nog eens 2 ontwerpbesluiten verzonden.

Progress in substance evaluation 2021 - graph 4