Naar content
Naar content

Informatie over chemische stoffen

Zoeken naar chemische stoffen

Dit is een unieke informatiebron over de chemische stoffen die in Europa vervaardigd en geïmporteerd worden. Aan de orde komen o.a. hun gevaarlijke eigenschappen, de indeling en etikettering alsook informatie over hoe de stoffen veilig te gebruiken. Deze informatie levert een waardevolle bijdrage aan de bevordering van een veilig gebruik van chemische stoffen en aan de vervanging van de gevaarlijkste chemicaliën door veiligere alternatieven.

Houd er rekening mee dat sommige informatie over chemische stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Per 20 januari 2016 is uitgebreide informatie over 120 000 chemische stoffen beschikbaar. Deze wordt gepresenteerd op drie niveaus: infokaart, kort profiel en gedetailleerde brongegevens.

 

Categories Display


Route: .live2