De kamer van beroep

De kamer van beroep beslist over beroepszaken tegen bepaalde besluiten van het Agentschap die worden genomen op grond van de REACH-verordening en de Biocidenverordening.

De kamer van beroep is onderdeel van het Agentschap, maar neemt haar beslissingen zelfstandig.

Lees verder


De kamer van beroep bestaat uit een voorzitter en twee leden.

Lees verder

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)