Zittingen

De partijen bij beroepsprocedures hebben het recht tijdens de procedure een mondelinge toelichting te geven. Daarom houdt de kamer van beroep een hoorzitting indien zij dit noodzakelijk acht of indien de insteller van het beroep of ECHA hierom verzoekt. De partijen die een hoorzitting willen, moeten hiertoe een aanvraag indienen binnen twee weken nadat de griffie van de kamer van beroep hen van de sluiting van het schriftelijk deel van het geding in kennis heeft gesteld.

De hoorzittingen worden gehouden in de kantoren van ECHA in Helsinki. De kamer van beroep beveelt de partijen echter ook aan de mogelijkheid van videoconferentie of vergelijkbare technologie te overwegen (punt 93 van de Praktische aanwijzingen).

De zittingen zijn in principe openbaar, tenzij de kamer van beroep om zwaarwegende redenen anders beslist (bijvoorbeeld omdat vertrouwelijke informatie wordt behandeld).

Indien u een van de onderstaande hoorzittingen wenst bij te wonen, raadpleeg dan de “Guidelines for members of the public wanting to attend a hearing before the Board of Appeal” (richtsnoeren voor leden van het publiek die een hoorzitting voor de kamer van beroep willen bijwonen). Daarin staat uitgelegd hoe u een verzoek kunt indienen om de zitting bij te wonen.

 

Announcement
A-010-2019
Croda Iberica SA
01/10/2020 10:00 AM View Announcement
A-029-2019
A-028-2019
A-027-2019
A-026-2019
A-025-2019
A-024-2019
A-023-2019
A-022-2019
A-021-2019
A-020-2019
A-019-2019
A-018-2019
A-017-2019
A-016-2019
Afton Chemical S.P.R.L.
Afton Chemical S.P.R.L. (Woluwe)
Chevron Oronite SA M/I
France
Infineum Italia S.r.l.
Lanxess Deutschland GmbH
Lubrizol France SAS
21/10/2020 10:00 AM View Announcement
2 resultaten.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)