Zittingen

De partijen bij beroepsprocedures hebben het recht tijdens de procedure een mondelinge toelichting te geven. Daarom houdt de kamer van beroep een hoorzitting indien zij dit noodzakelijk acht of indien de insteller van het beroep of ECHA hierom verzoekt. De partijen die een hoorzitting willen, moeten hiertoe een aanvraag indienen binnen twee weken nadat de griffie van de kamer van beroep hen van de sluiting van het schriftelijk deel van het geding in kennis heeft gesteld.

De hoorzittingen worden gehouden in de kantoren van ECHA in Helsinki.

De zittingen zijn in principe openbaar, tenzij de kamer van beroep om zwaarwegende redenen anders beslist (bijvoorbeeld omdat vertrouwelijke informatie wordt behandeld).

Indien u een van de onderstaande hoorzittingen wenst bij te wonen, raadpleeg dan de desbetreffende instructies op de ECHA-website. Daarin staat uitgelegd hoe u een verzoek kunt indienen om de zitting bij te wonen.

 

Aanstaande hoorzittingen

Announcement
A-021-2018
A-020-2018
A-019-2018
A-018-2018
A-017-2018
A-016-2018
A-015-2018
A-014-2018
Tecnofluid S.r.l. Italy
27/02/2020 09:30 AM View Announcement
A-013-2018
Tecnofluid S.r.l. Italy
27/02/2020 09:30 AM View Announcement
A-024-2018
Symrise AG
11/03/2020 09:30 AM View Announcement
3 resultaten.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)