Zaken waarbij ECHA verweerder of interveniënt is.

Zaken waarbij ECHA verweerder of interveniënt is.

Zaken waarbij ECHA verweerder of interveniënt is.

Deze tabel bevat alle rechtszaken waarbij ECHA partij was en die door middel van een vonnis zijn afgehandeld. Geïnteresseerden kunnen eenvoudig verwijzen naar beslissingen die voor hen relevant zijn binnen het bereik van de kernactiviteiten van ECHA (zoals REACH en CLP). Voor sommige zaken kan er sprake zijn van een nog aanhangig beroep of een terugverwijzing. Deze zaken zijn ook in de tabel opgenomen. De tabel betreft geen personeels- of aanbestedingsprocedures.

De afgehandelde rechtszaken zijn ingedeeld in acht categorieën:

  1. REACH-kandidaatslijst: zaken met betrekking tot de identificatie van een zeer zorgwekkende stof;
  2. REACH-register: zaken in verband met de verplichting tot gezamenlijke indiening van gegevens;
  3. REACH-autorisatie: zaken met betrekking tot de opname van een stof op de autorisatielijst (bijlage XIV) en autorisatie-aanvragen;
  4. REACH-beoordeling: zaken waarbij ECHA informatie van een registrant heeft gevraagd op grond van de beoordelingsprocedure (artikelen 40, 41 of 46 van REACH)
  5. CLH: zaken betreffende de harmonisatie van de indeling van een stof;
  6. Biociden: zaken betreffende biociden;
  7. ATD: zaken betreffende verzoeken om toegang tot documenten;
  8. Omvang van de onderneming: zaken betreffende de verificatie van de ondernemingsomvang en daarmee samenhangende kosten. 

 

Case number Parties Keywords Main Legal Provisions Procedurally linked cases Date of the ruling

T-226/18

Silicones Council and Others v European Commission REACH – Updating of Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 concerning restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles – Restrictions concerning octamethylcyclotetrasiloxane (D4) and decamethylcyclopentasiloxane (D5) – Manifest error of assessment – Annex XIII to Regulation No 1907/2006 – Weight-of-evidence determination – Article 68 of Regulation No 1907/2006 – Unacceptable risk – Proportionality – Essential procedural requirements

Article 68 of the REACH Regulation (No 1907/2006)
Sections 1.1.2 and 1.2.2 of Annex XIII to the REACH Regulation (No 1907/2006)
Annex XVII To the REACH Regulation (No 1907/2006)

C-558/21 P

30/06/2021

T-187/21

Firearms United Network Association v Commission REACH - Regulation (EU) 2021/57 - Updating of Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 - Restriction on lead - Use of lead shot for hunting in or around wetlands - Manifest error of assessment - Proportionality - Legal certainty - Presumption of innocence

Articles 16, 17(1), 21(1), 45(2) 48(1), 52(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union; Articles 2, 3(2), 3(3), 5(2), 5(3), 5(4) of TEU; Annex XVII & Annex XV of the REACH Regulation (No 1907/2006)

C-105/23 P, T-187/21 RII
COM Reg 2021/57

21/12/2022

 

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.