X'jiġri wara l-valutazzjoni ta' sustanza?

Jekk, wara r-reviżjoni tad-dejta disponibbli u dik ġdida, l-Istat Membru tal-evalwazzjoni jikkunsidra li l-użu tas-sustanza joħloq riskju, jista' mbagħad jipproċedi b'azzjonijiet ta' segwitu għall-evalwazzjoni tas-sustanza.

L-għażliet li ġejjin jistgħu jindirizzaw it-tħassib:

  • Proposta għal klassifikazzjoni armonizzata u tikkettar għal riproduzzjonijiet karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjonijiet, sensitizzaturi respiratorji jew effetti oħra.
  • Proposta għall-identifikazzjoni tas-sustanza bħala waħda ta' tħassib kbir ħafna (SVHC).
  • Proposta għal-limitazzjoni tas-sustanza.
  • Azzjonijiet barra l-ambitu ta' REACH bħal proposta għal limiti ta' esponiment tax-xogħol madwar l-UE, miżuri nazzjonali jew azzjonijiet industrijali volontarji.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)