EU import responses under the Rotterdam Convention

Reazzjonijiet tal-UE dwar l-importazzjoni skont il-Konvenzjoni ta’ Rotterdam

It-tweġibiet dwar l-importazzjoni jindikaw jekk il-Partijiet għall-Konvenzjoni ta’ Rotterdam jaqblux li jimportaw is-sustanzi kimiċi elenkati fl-Anness III tal-Konvenzjoni u soġġetti għall-proċedura tal-PIC.

Deċiżjoni dwar l-importazzjoni tiġi adottata f’isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Id-Deċiżjoni tiġi kkomunikata lis-Segretarjat tal-Konvenzjoni fil-forma ta’ tweġiba finali jew interim dwar l-importazzjoni.

It-tweġibiet dwar l-importazzjoni jiġu ppubblikati darbtejn fis-sena, f’Ġunju u f’Diċembru, fid-dokument Ċirkolari tal-PIC. Dawn huma disponibbli wkoll fuq is-sit web tal-Konvenzjoni ta’ Rotterdam fil-bażi tad-data tat-tweġibiet dwar l-importazzjoni.

It-tabella ta’ hawn taħt turi l-atti legali li jadottaw id-deċiżjonijiet tal-UE dwar l-importazzjoni għas-sustanzi kimiċi tal-Anness III u l-kategoriji ta’ użu rilevanti. It-tabella tiġi aġġornata darbtejn fis-sena.

 

 

 

Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà

Din it-tabella hija pprovduta għall-konvenjenza tiegħek biss, u l-ECHA ma tagħmel l-ebda garanzija jew garanzija fir-rigward tal-korrettezza tagħha jew mod ieħor. L-uniku sors uffiċjali ta’ tweġibiet tal-UE dwar l-importazzjoni jibqa’ l-bażi tad-data tat-Tweġibiet għall-Importazzjoni disponibbli fil-paġni web tal-Konvenzjoni ta’ Rotterdam, kif ukoll f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-ECHA ma tassumi l-ebda responsabbiltà ta’ kwalunkwe tip għall-użu tiegħek tad-data li tinsab f’din it-tabella, inklużi l-użi fil-kuntest tal-issodisfar tar-rekwiżiti tal-obbligi legali rilevanti. Dan id-dokument huwa biss għal skopijiet informattivi, u ma għandux jintuża għal attivitajiet kummerċjali jew jiġi riprodott aktar.