Kimiċi soġġetti għall-PIC

Kimiċi soġġetti għall-PIC

Kimiċi soġġetti għall-PIC

It-taqsima dwar il-kimiki soġġetti għall-PIC tinkludi l-kimiċi kollha elenkati fl-Annessi rilevanti tar-Regolament PIC. Il-kimiki elenkati fl-1 Parti ta’ Anness I huma soġġetti għall-proċedura ta’ notifika ta’ esportazzjoni; il-kimiki elenkati fit-2 Parti ta’ Anness I, minbarra li huma soġġetti għall-proċedura ta’ notifika ta’ esportazzjoni, jikkwalifikaw ukoll għall-proċedura ta’ notifika tal-PIC. Il-kimiki elenkati fit-3 Parti ta’ Anness I, huma soġġetti għall-proċedura tal-PIC sħiħa skont il-Konvenzjoni ta’ Rotterdam.

Anness V jelenka l-kimiċi u l-artikli li l-użu tagħhom huwa pprojbit fl-Unjoni Ewropea u li ma għandhomx jiġu esportati. Il-kimiki u l-artikli elenkati fl-1 Parti ta’ Anness V huma soġġetti għall-projbizzjoni ta’ esportazzjoni u jappartjenu għall-kategorija ta’ sustanzi niġġiesa organiċi persistenti; It-2 Parti ta’ Anness V jelenka l-kimiki u l-artikli soġġetti għall-projbizzjoni ta’ esportazzjoni li mhumiex sustanzi niġġiesa organiċi persistenti.

Barra minn hekk, ġew identifikati kimiċi oħra li huma soġġetti wkoll għar-Regolament PIC, minħabba li huma membri ta’ gruppi kimiki li huma espliċitament elenkati f’Annessi I jew V. Dawn il-kimiki, li fihom infushom mhux espliċitament elenkati fl-Anness tar-Regolament PIC, huma murija bil-korsiv.

Huwa possibbli li tfittex kimiċi skont l-Anness u l-parti tal-Anness li huma elenkati fiha, in-numru tal-EC u l-CAS, l-isem kimiku u l-kategorija ta’ użu. Huwa possibbli wkoll li tirfina t-talba tiegħek bl-użu ta’ filtri ta’ tiftix multipli.

Anness V tat-2 Parti

EU Privacy Disclaimer

Dan is-sit web juża l-cookies biex jiżgura li jkollok l-aqwa esperjenza fuq is-siti web tagħna.