Izpratne par Dzeramā ūdens direktīvu

Pārskatītās Dzeramā ūdens direktīvas (DzŪD) mērķis ir aizsargāt iedzīvotājus un vidi no piesārņota dzeramā ūdens kaitīgās ietekmes un uzlabot piekļuvi dzeramajam ūdenim. Tā stājās spēkā 2021. gada 12. janvārī pēc sākotnējās 1998. gada Dzeramā ūdens direktīvas pārskatīšanas.

Ar direktīvu ievieš minimālās prasības attiecībā uz materiāliem, kas ir saskarē ar dzeramo ūdeni patēriņam cilvēkiem visā ES. Šī saskaņošana palīdz sasniegt vienotu veselības aizsardzības līmeni visiem ES iedzīvotājiem un uzlabo iekšējā tirgus darbību.

Pārskatītās direktīvas 11. pantā ir noteikta sistēma minimālajām higiēnas prasībām materiāliem, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni. ECHA atbalstīs Eiropas Komisiju šajā darbā, sagatavojot:

  • Eiropas pozitīvos sarakstus ar izejvielām, sastāviem un sastāvdaļām, ko atļauts izmantot tādu materiālu ražošanā, kuri nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni.
  • Riska novērtēšanas metodes un informācijas prasības, lai pārskatītu izejvielas, sastāvus un sastāvdaļas, ko varētu iekļaut pozitīvajos sarakstos.
  • Administratīvās procedūras pozitīvo sarakstu atjaunināšanai.

Pēc pozitīvo sarakstu publicēšanas ECHA turpinās atjaunināt sarakstus, pievienojot jaunus ierakstus un grozot vai svītrojot esošos ierakstus.

Laika grafiks

DWD_timeline3 (2)Revised Drinking Water Directive entered into force.12.01.2021Deadline for Member States to notify/inform ECHA about national positive lists, other provisions and available assessment documents.12.07.2021Information requirements, risk assessment methods and the administrative procedure to update the European positive list adopted.12.01.2024The first European positive lists adopted.15-year review programme for first European positive lists starts.Regular maintenance of the European positive lists starts.12.01.2025Commission to review the implementation of the revised Drinking Water Directive.12.01.2032