Skip to Content
Skip to Content

Citi jautājumi, kas ietekmē pakārtotos lietotājus

Citi jautājumi, kas ietekmē pakārtotos lietotājus

Pakārtotie lietotāji un <i>REACH</i> reģistrācija

Ja jūs savā darbībā ES izmantojat ķīmiskas vielas, uz jums var attiekties REACH reģistrācijas termiņi. Esošu ķīmisko vielu pēdējais reģistrācijas termiņš ir 2018. gada 31. maijs, un tas attiecas uz vielām, kas saražotas vai importētas ES/EEZ apjomā no 1 līdz 100 tonnām gadā.

Ja piegādātāji līdz 2018. gada 31. maijam nav reģistrējuši vielas, lai gan viņiem tas būtu bijis jādara, viņi turpmāk nedrīkst attiecīgās vielas piegādāt. Taču jūs varat rīkoties, lai aizsargātu savu komercdarbību.

1. Apziniet savai komercdarbībai būtiski svarīgās vielas

 • Tas ietver vielas maisījumos. Ja izmantojat ES ražotus izstrādājumus, kuru ražošanā, iespējams, tiek lietotas vielas, noskaidrojiet savu piegādātāju REACH reģistrācijas statusu.
   

2. Pārbaudiet, vai vielas jau ir reģistrētas 

 • Reģistrēto vielu saraksts ir pieejams ECHA tīmekļa vietnē. Tur redzams arī, kas reģistrējis vielas.
   

3. Pārbaudiet, vai vielas būtu jāreģistrē

 • Parasti ir jāreģistrē vielas, ko piegādātāji ražo vai importē apjomā, kas pārsniedz vienu tonnu gadā. Uz dažu veidu vielām reģistrācijas pienākums neattiecas, piemēram, uz dabā sastopamām vielām vai vielām, kas jāreģistrē vai jālicencē saskaņā ar citu tiesisko regulējumu kā, piemēram, vielas, kuras lieto pārtikā.
 

4. Attiecībā uz nereģistrētām vielām noskaidrojiet, vai jūsu piegādātāji plāno tās reģistrēt 

 • Atcerieties, ka pozitīva atbilde vai provizoriska reģistrācija nav garantija, ka piegādātājs vielu reģistrēs.
   

5. Vajadzības gadījumā meklējiet citus piegādātājus 

 • ECHA tīmekļa vietnē ir atrodami uzņēmumi, kas attiecīgo vielu ir reģistrējuši.
   

6. Pārbaudiet, vai reģistrācijā tiks iekļauti jūsu lietošanas veidi, jo īpaši, ja lietojat vielu jaunā veidā

 • Ķīmisko vielu lietotājiem ir tiesības informēt piegādātājus par saviem lietošanas veidiem, lai tie tiktu iekļauti reģistrācijā. Tas palīdz nodrošināt jūsu vielas lietošanas veida iekļaušanu iedarbības scenārijos, ko saņemat vēlāk.
 • Ja darbojaties organizētā nozarē, jūsu nozares organizācija, iespējams, ir izstrādājusi lietošanas kartes, kurās saskaņotā formātā ir aprakstīti tipiskie lietošanas veidi un apstākļi un kuras reģistrētāji var ērti izmantot. Tas ietaupa laiku, jo jums nav tieši jāsazinās ar piegādātāju. 
 

7. Ja neviens piegādātājs neplāno reģistrēt vielu, apsveriet iespēju to importēt tieši 

 • Ja importējat vielu daudzumā, kas pārsniedz vienu tonnu gadā, jums tā jāreģistrē. 
 • Ja vielas daudzums ir līdz 10 tonnām gadā, reģistrācijas prasības ir vienkāršotas.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1