Klasifikācijas un marķējumu saraksts

 

Kas ir klasificēšanas un marķējumu saraksts?

Šajā datu bāzē ir klasifikācijas un marķēšanas informācija par paziņotajām un reģistrētajām vielām, kas saņemta no ražotājiem un importētājiem. Tajā ir arī harmonizētās klasifikācijas saraksts (CLP regulas VI pielikuma 3.1 un 3.2 tabula) un harmonizētie vielu nosaukumi, kas ir pārtulkoti visās ES valodās.

Uzņēmumi ir snieguši šo informāciju savos klasifikācijas un marķējuma paziņojumos vai reģistrācijas dokumentācijā. Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) ir izveidojusi sarakstu, taču tā neizskata vai nepārbauda informācijas precizitāti.

Paziņojumu un vielu skaits datubāzē ar laiku palielinās, jo uzņēmumi iesniedz vairāk klasifikācijas un marķējuma paziņojumu un reģistrācijas dokumentācijas. Dati kā tādi publiskajā sarakstā tiek regulāri atjaunināti.

Nepārtrauktai uzglabātās informācijas uzlabošanai ir nepieciešamas visu iesaistīto personu pūles. Paziņotāji tiek aicināti pārbaudīt savu vielu klasifikāciju sarakstā un vajadzības gadījumā atjaunināt paziņojumus.

 

 

Informācija sarakstā

Tālāk norādītā informācija ir publicēta saskaņā ar CLP regulas 42. pantu:

  • vielu, kas ir klasificētas ar konkrētām 119. panta 1. punkta a) apakšpunktā pantā norādītajām bīstamības klasēm vai kategorijām, nosaukums IUPAC nomenklatūrā, neierobežojot REACH regulas 119.(2) (f) un (g) pantu; 
  • vielas nosaukums, kā norādīts Eiropas ķīmisko komercvielu sarakstā (EINECS), ja piemērojams, un citi skaitliskie identifikatori, ja tie ir atbilstoši un pieejami;
  • vielas klasifikācija un marķējums.

Sarakstā ir iekļauti visi paziņojumi par jebkuru publicēto vielu. Tajā ir ietverti arī paziņojumi par neklasificētām vielām.

Meklēšana sarakstā

Lai veiktu meklēšanu, aizpildiet meklēšanas kritērijus, izlasiet un piekrītiet juridiskajai atrunai. Apskatiet rezultātu tabulu un uzklikšķiniet uz ikonas kolonnā "Skatīt" (View), lai redzētu vielas klasifikācijas un marķējuma kopsavilkumu.

Klasifikācijas un marķējuma kopsavilkuma lapa atspoguļo saskaņoto klasifikāciju un marķējumu saskaņā ar CLP regulas kritērijiem, ja vielai ir harmonizēta klasifikācija un marķējums.

Paziņojumi, kas ir saņemti no kopīgiem reģistrācijas procesa iesniegumiem atbilstoši REACH regulai, attiecīgi tiek arī tā atzīmēti.

Visi paziņojumi par vienu un to pašu vielu tiek grupēti, pamatojoties uz skaitliskajiem identifikatoriem, un tiek parādīti kopā.

Identiski paziņojumi par vienu un to pašu vielu tiek apvienoti, norādot iesniedzēju skaitu. Vienai un tai pašai vielai var būt vairākas klasifikācijas, piemēram, tirgū laistās vielas atšķirīgo sastāvdaļu, formas vai fiziskā stāvokļa dēļ.

Jūs varat uzklikšķināt uz informācijas ikonas, lai redzētu datu laukam blakus esošo skaidrojumu.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)