Skip to Content
Skip to Content

Export Notifications

Export Notifications

Iepriekš jāziņo par visu ķīmisko vielu, maisījumu vai izstrādājumu eksportiem, kas saistīti ar vienu vai vairākām ķīmiskajām vielām, uz kurām attiecas PIC procedūra. Paziņojumus var meklēt, piemēram, pēc gada, pēc eksportējošās ES dalībvalsts, pēc importējošās valsts, pēc ķīmiskās vielas un/vai maisījuma nosaukuma un pēc ķīmiskās vielas veida. Ir iespējama precizēta meklēšana, izmantojot vairākus meklēšanas kritērijus.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1