Lietošanas kartes

Lietošanas karšu koncepcija ir izstrādāta nolūkā uzlabot tās lietošanas informācijas un lietošanas kārtības kvalitāti, kuru sniedz lietotājiem augšup piegādes ķēdē, kā arī uzlabot šā ziņošanas procesa efektivitāti.

Lietošanas kartes parasti sagatavo pakārtoto lietotāju nozaru organizācijas, saskaņoti un strukturēti apkopojot informāciju par ķīmisko vielu lietošanas veidiem un lietošanas apstākļiem to nozarē. Šajā nolūkā CSR/ES ceļveža ietvaros izstrādāja “lietošanas karšu kopumu”.

Nozares sagatavo lietošanas kartes, izmantojot lietošanas karšu kopumā pieejamās veidnes, lai iegūtu informāciju, kas vajadzīga nolūkā veikt iedarbības novērtējumus, piemēram, lietošanas aprakstu un lietošanas apstākļus.

Reģistrētāji izmanto pieejamās lietošanas kartes, ko izstrādājušas pakārtoto lietotāju nozares, lai atbilstīgi REACH sagatavotu savus ķīmiskās drošības novērtējumus, ietverot būtisku un reālistisku informāciju par lietošanas veidiem un lietošanas apstākļiem.

Kas var izmantot lietošanas kartes?

Lietošanas kartes var izmantot reģistrētāji. Kartes tiem nodrošina:

  • informāciju par lietošanas veidiem un lietošanas apstākļiem, un šī informācija palīdz veikt ķīmiskās drošības novērtējumus (CSA);
  • informāciju tieši no pakārtoto lietotāju nozarēm, lai CSA varētu pamatot ar reālistiskiem lietošanas apstākļiem, kuri atspoguļo nozares vispārpieņemto praksi;
  • efektīvu veidu, kā iegūt informāciju no pakārtoto lietotāju nozarēm.

Lietošanas kartes var izmantot pakārtotie lietotāji. Kartes tiem nodrošina:

  • reālistiskus un lietderīgus iedarbības scenārijus informācijas sniegšanai, kurus sagatavojuši piegādātāji, balstoties uz lietošanas kartēm;
  • saskaņotu un konsekventu nozares līmeņa informāciju, kas uzņēmumiem palīdz apstrādāt no visiem piegādātājiem saņemtos iedarbības scenārijus;
  • lielāku iespēju, ka reģistrētāji ietvers lietošanas veidus savās reģistrācijās līdz 2018. gadam un savas dokumentācijas atjauninājumos.

Kur var atrast papildu informāciju?

Turpiniet izmantot šo tīmekļa vietni.

  • Otrajā cilnē Veidnes un iesniegšana ir visas veidnes, kas nozarēm vajadzīgas lietošanas karšu sagatavošanai, kopā ar paskaidrojumu, kā tās izmantojamas kopā. Tāpat cilnē ir saite uz tīmekļa veidlapu, kas vajadzīga, lai lietošanas kartes pievienotu bibliotēkai.
  • Trešā cilne Lietošanas karšu bibliotēka ir nozaru asociāciju izstrādāto lietošanas karšu centrālā atrašanās vieta.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)