EU import responses under the Rotterdam Convention

ES atsakymai dėl importo pagal Roterdamo konvenciją

Atsakymuose dėl importo nurodoma, ar Roterdamo konvencijos šalys sutinka importuoti Konvencijos III priede išvardytas chemines medžiagas, kurioms taikoma sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto (IPS), procedūra.

Sprendimas dėl importo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu priimamas įgyvendinimo aktu. Šis sprendimas konvencijos sekretoriatui perduodamas galutinio arba laikinojo atsakymo dėl importo forma.

Atsakymai dėl importo skelbiami du kartus per metus – birželio ir gruodžio mėnesiais – IPS aplinkraštyje. Juos taip pat galima rasti Roterdamo konvencijos svetainėje atsakymų dėl importo duomenų bazėje.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti teisės aktai, kuriais priimti ES sprendimai dėl į III priedą įrašytų cheminių medžiagų importo ir atitinkamų naudojimo kategorijų. Ši lentelė atnaujinama du kartus per metus.

 

 

 

Atsakomybės ribojimas

Ši lentelė pateikiama tik susipažinti. ECHA negarantuoja, kad joje pateikti duomenys yra teisingi ar dar kokie nors. Vieninteliai oficialūs ES atsakymų dėl importo šaltiniai yra atsakymų dėl importo duomenų bazė, kurią galima rasti Roterdamo konvencijos tinklalapiuose, ir Europos Sąjungos oficialusis leidinys.

ECHA neprisiima jokios atsakomybės už šioje lentelėje pateiktų duomenų naudojimą, nei už jų naudojimą vykdant atitinkamų teisinių įsipareigojimų reikalavimus. Šis dokumentas skirtas tik informuoti. Jis neturėtų būti naudojamas komercinėms reikmėms ar atgaminamas.