Cheminės medžiagos, kurioms taikoma išankstinio pranešimo apie sutikimą tvarka

Cheminės medžiagos, kurioms taikoma išankstinio pranešimo apie sutikimą tvarka

Cheminės medžiagos, kurioms taikoma išankstinio pranešimo apie sutikimą tvarka

Skiltyje apie chemines medžiagas, kurioms taikomas IPS, yra visos cheminės medžiagos, išvardytos atitinkamuose IPS reglamento prieduose. I priedo 1 dalyje išvardytoms cheminėms medžiagoms taikoma pranešimo apie eksportą procedūra; I priedo 2 dalyje išvardytoms cheminėms medžiagoms taikoma ne tik pranešimo apie eksportą procedūra, bet ir IPS pranešimo procedūra. Cheminėms medžiagoms, išvardytoms I priedo 3 dalyje, taikoma visa Roterdamo konvencijoje nustatyta IPS procedūra.

V priede išvardytos cheminės medžiagos ir gaminiai, kuriuos naudoti Europos Sąjungoje yra uždrausta ir kurių negalima eksportuoti. V priedo 1 dalyje išvardytos patvariųjų organinių teršalų kategorijai priklausančios cheminės medžiagos ir gaminiai, kuriuos draudžiama eksportuoti; V priedo 2 dalyje išvardytos kitos nei patvarieji organiniai teršalai cheminės medžiagos ir gaminiai, kuriuos draudžiama eksportuoti.

Be to, yra nustatytos kitos cheminės medžiagos, kurioms taip pat taikomas IPS reglamentas, nes jos priklauso cheminių medžiagų grupėms, kurios yra aiškiai nurodytos I arba V priede. Šios IPS reglamento prieduose atskirai nenurodytos medžiagos nurodytos pasviruoju šriftu.

Cheminių medžiagų galima ieškoti pagal priedus ir priedų dalis, kuriose jos išvardytos, EB ir CAS numerius, cheminį pavadinimą ir naudojimo kategoriją. Paiešką taip pat galima patikslinti naudojant kelis paieškos filtrus.

V priedo 2 dalis

EU Privacy Disclaimer

Siekdami užtikrinti, kad būtų patogu naudotis mūsų svetaine, jos tinklapiuose naudojame slapukus.