HelpNet

HelpNet tinklą sudaro ECHA ir nacionalinės BPR, CLP ir REACH pagalbos tarnybos. Šis tinklas įsteigtas siekiant gerinti bendradarbiavimą sprendžiant visoms šalims svarbius klausimus. Šio bendradarbiavimo privalumai yra vienodas BPR, CLP ir REACH reglamentų teisinių reikalavimų aiškinimas ir nuoseklių bei suderintų patarimų teikimas suinteresuotiesiems subjektams.

HelpNet nuolat rengia suderintus atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK). Juose pateikiama platesnė informacija apie rekomendacinius dokumentus, procesus ir metodus, susijusius su PBR, CLP ir REACH reglamentais. Dažnai užduodami klausimai su atsakymais skelbiami svetainės Pagalbos skyriaus Klausimų ir atsakymų puslapyje.

HelpNet tikslai

  • Keistis informacija apie BPR, CLP ir REACH reglamentų įgyvendinimą.
  • Vienodai aiškinti šių reglamentų teisinius reikalavimus.
  • Teikti nuoseklius ir suderintus patarimus suinteresuotosioms šalims.
  • Stiprinti nacionalinių pagalbos tarnybų gebėjimus.
  • Informuoti ir didinti informuotumą, išskirtinį dėmesį teikiant MVĮ.
  • Teikti mokymus nacionalinėms pagalbos tarnyboms.

HelpNet veikla

HelpNet valdymo organas yra HelpNet iniciatyvinė grupė. HelpNet iniciatyvinę grupę sudaro nacionalinės pagalbos tarnybos, ECHA ir Europos Komisija. Joje taip pat yra stebėtojai iš šalių kandidačių ir (arba) suinteresuotųjų organizacijų. Iniciatyvinė grupė susitinka kartą per metus ECHA būstinėje. Jos darbą koordinuoja HelpNet sekretoriatas.

help net meetings tabs

Meeting Date Place Agenda Minutes
HelpNet 17 25-27/10/2022 Helsinki [PDF] [PDF]
BPR Workshop 19/05/2022 Web conference [PDF] [PDF]
CLP workshop 18/05/2022 Web conference [PDF] [PDF]
REACH Workshop 17/05/2022 Web conference [PDF] [PDF]