Progress in evaluation in 2022

Az értékelés eredményei 2020-ban Másolat 1 Másolat 2

Az ECHA a REACH-rendelet 54. cikkével összhangban jelentést tesz a dokumentációk és az anyagok értékelése terén 2021-ban elért előrehaladásról. 

Az értékelés terén elért eredmények 2020 – fülek Másolat 2 Másolat 1

Az anyagok értékelése terén elért eredmények, 2022 – 1

2022 során 71 anyaggal kapcsolatban történt előrelépés.

Az értékelést végző tagállamok 8 új anyagot értékeltek. Ezek közül a hatóságok 5 esetben vélték úgy, hogy további információra van szükség az aggályok tisztázásához, így további információkat kérve megküldték a határozattervezetet a regisztrálóknak, míg 3 anyag esetében elegendő információ állt rendelkezésre az aggályok tisztázásához, így a hatóságok benyújtották a következtetés tervezetét.

Az ECHA 9 anyagértékelési határozatot fogadott el, 12 esetben pedig további információt kért a potenciálisan aggodalomra okot adó anyagok biztonságosságának értékelése céljából.

Az értékelő tagállamok 23 anyagra vonatkozóan lezárták utánkövető értékelésüket. 4 anyag esetében az értékelést végző tagállami illetékes hatóság további információkat kért, mivel a benyújtott információk nem tisztázták a kezdeti kockázatokat, vagy további aggályokat vetettek fel. A fennmaradó 19 anyag esetében a hatóságok úgy találták, hogy a rendelkezésre álló információk elegendőek az aggályok tisztázásához, és következtetést tudtak levonni azzal kapcsolatban, hogy szükség van-e további szabályozási intézkedésre.

Az anyagok értékelése 31 anyagra vonatkozóan befejeződött, és az értékelő tagállamok következtetéseit tartalmazó dokumentumokat közzétettük a weboldalunkon. A 31 lezárt esetből 18 anyaggal kapcsolatban javasoltak a hatóságok további kockázatkezelési intézkedéseket, míg 13 anyag esetében már megtették a szükséges intézkedéseket (vagy nem volt szükség intézkedésekre).
 

Progress in substance evaluation 2022 - graph 4