Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a tartalomhoz

Szándékok jegyzéke

Szándékok jegyzéke

Az ECHA (A Bizottság kérése alapján) vagy a tagállamok dokumentációkat állíthatnak össze a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) azonosítása érdekében, valamint elkészíthetik a korlátozásokra vonatkozó javaslat dokumentációját is (lásd REACH XV. melléklet). Az anyagok harmonizált osztályozására és címkézésére vonatkozó javaslatának dokumentációját a tagállami illetékes hatóságok (MSCA-k), a gyártók, az importőrök vagy a továbbfelhasználók állíthatják össze.

A nyilvános, javaslatok benyújtása iránti szándékkal kapcsolatos nyilvántartás (Registry of Intentions – RoI) célja az érdekelt felek tájékoztatása azon anyagokról, amelyek vonatkozásában CLH-, SVHC-, vagy korlátozási dokumentációt kívánnak benyújtani, ezáltal a Nyilvántartás elősegíti, hogy az érdekelt felek időben felkészüljenek észrevételek tételére az eljárás adott szakaszában. A Nyilvántartás további célja a párhuzamos munkavégzés elkerülése és a dokumentációk potenciális benyújtói közötti együttműködés ösztönzése.

A nyilvántartás segítségével ellenőrizheti, hogy a dokumentációk más benyújtója készített-e vagy készít-e valamely anyagra vonatkozóan XV. melléklet szerinti vagy CLH-dokumentációt. Figyelembe kell venni, hogy a korlátozási eljárásban a tagállamnak tájékoztatnia kell az Ügynökséget a korlátozásra vonatkozó, XV. melléklet szerinti dokumentáció összeállítása iránti szándékáról (REACH 69. cikk (5) bekezdés).

A dokumentációk sikeres benyújtását követően nyilvános konzultáció indul, amelynek keretében az érintett feleket a javaslattal kapcsolatos észrevételek megtételére szólítják fel. A nyilvános konzultáció során beérkezett észrevételek alapján a javaslatokat az illetékes bizottságok (Kockázatértékelési Bizottság [CLH- és korlátozási dokumentációk], a Társadalmi-gazdasági Elemzéssel Foglalkozó Bizottság [korlátozási dokumentációk] és a Tagállami Bizottság [SVHC-dokumentációk]) tárgyalják meg.

Ennélfogva az érdekelt felek számára ajánlott, hogy a dokumentációs eljárás nyomon követése érdekében rendszeresen figyelemmel kísérjék az RoI-t, a nyilvános konzultációval kapcsolatos oldalakat, valamint a Kockázatértékelési Bizottság (RAC), a Társadalmi-gazdasági Elemzéssel Foglalkozó Bizottság (SEAC) és a Tagállami Bizottság (MSC) megfelelő oldalait.

A javaslatok benyújtása iránti szándékkal kapcsolatos nyilvántartás három önálló részből áll.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)


Route: .live2