EU import responses under the Rotterdam Convention

Uniós behozatali válaszok a Rotterdami Egyezmény keretében

A behozatali válaszok azt jelzik, hogy a Rotterdami Egyezményben részes felek hozzájárulnak-e az egyezmény III. mellékletében felsorolt és az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárás (PIC-eljárás) hatálya alá tartozó vegyi anyagok behozatalához.

Az Európai Unió és tagállamai végrehajtási jogi aktussal fogadják el a behozatali határozatokat. A határozatot végleges vagy ideiglenes behozatali válasz formájában közlik az egyezmény titkárságával.

A behozatali válaszokat évente kétszer, júniusban és decemberben teszik közzé, mégpedig a PIC-körlevélben. A válaszok a Rotterdami Egyezmény weboldalán is elérhetők a behozatali válaszok adatbázisában.

Az alábbi táblázat a III. mellékletben szereplő vegyi anyagokra és az érintett felhasználási kategóriákra vonatkozó uniós behozatali határozatokat elfogadó jogi aktusokat mutatja be. A táblázatot évente kétszer frissítik.

 

 

 

Jogi nyilatkozat

E táblázat csak az eligazodás megkönnyítésére szolgál, és az ECHA nem vállal szavatosságot vagy garanciát annak helyességére vonatkozóan. Az uniós behozatali válaszok egyetlen hivatalos forrása továbbra is a Rotterdami Egyezmény weboldalain elérhető, behozatali válaszokat tartalmazó adatbázis, valamint az Európai Unió Hivatalos Lapja.

Az ECHA semmilyen felelősséget nem vállal az e táblázatban szereplő adatok felhasználásáért, beleértve a vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítésével összefüggésben történő felhasználást is. Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, és nem használható fel kereskedelmi tevékenységekhez, illetve nem sokszorosítható tovább.