A PIC-rendelet hatálya alá tartozó vegyi anyagok

A PIC-rendelet hatálya alá tartozó vegyi anyagok

A PIC-rendelet hatálya alá tartozó vegyi anyagok

A PIC-rendelet hatálya alá tartozó vegyi anyagokról szóló szakasz az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról (PIC) szóló rendelet megfelelő mellékleteiben felsorolt összes vegyi anyagot tartalmazza. Az I. melléklet 1. részében felsorolt vegyi anyagok a kiviteli bejelentési eljárás hatálya alá tartoznak; az I. melléklet 2. részében felsorolt vegyi anyagokra a kiviteli bejelentési eljáráson kívül a PIC-bejelentési eljárás is vonatkozik. Az I. melléklet 3. részében felsorolt vegyi anyagok a rotterdami egyezménybe foglalt teljes PIC-eljárás hatálya alá tartoznak.

Az V. melléklet azokat a vegyi anyagokat és árucikkeket sorolja fel, amelyeket tilos az Európai Unióban felhasználni, és amelyeket nem szabad exportálni. Az V. melléklet 1. részében felsorolt vegyi anyagok és árucikkek kiviteli tilalom hatálya alá esnek és a környezetben tartósan megmaradó, szerves szennyező anyagok kategóriájába tartoznak; az V. melléklet 2. része a kiviteli tilalom hatálya alá eső, de a környezetben tartósan megmaradó, szerves szennyező anyagok kategóriájába nem tartozó vegyi anyagokat és árucikkeket sorolja fel.

Ezen kívül vannak még más, olyan vegyi anyagok is, amelyekre vonatkozik a PIC-rendelet, mivel azok az I. vagy V. mellékletben kifejezetten felsorolt vegyianyag-csoportokhoz tartoznak. Ezek, a PIC-rendelet mellékleteiben kifejezetten fel nem sorolt vegyi anyagok dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

A vegyi anyagokra az EK- és CAS-szám, az anyag neve, a felhasználási kategória, valamint azon melléklet és mellékletrész apján lehet rákeresni, amelyekben fel vannak sorolva. Összetett keresési szűrők használatával lehetőség van a keresés finomítására.

V. melléklet 2. rész

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.

Bővebben