Progress in evaluation in 2021

Napredak evaluacije 2020. Dupliciraj 1

ECHA izvješćuje o napretku ostvarenom 2021. u pogledu evaluacije dosjea i tvari u skladu s člankom 54.Uredbe REACH. 

Napredak u evaluaciji tijekom 2020. – kartice Dupliciraj 2

Napredak u evaluaciji dosjea 2021. - 1

Napredak u provjerama usklađenosti

ECHA je 2021. nastavila s radom na orijentacijskoj analizi strukturno sličnih tvari u skupinama: provedena je orijentacijska analiza 574 tvari registriranih u količinama iznad 100 tona godišnje, od čega je ECHA za provjeru usklađenosti odabrala 152 tvari koje predstavljaju 38 skupina.

Zatraženi su važni podatci o opasnostima kako bi se razjasnili razlozi za zabrinutost koji se odnose na opasnosti za zdravlje ljudi i okoliš, uključujući one koje utječu na reprodukciju i uzrokuju genetske mutacije.
Jedan od prioriteta 2021. bila je provjera usklađenosti dosjea kod kojih su podnositelji registracije izuzeti od zajedničke dostave te su zasebno dostavili svoje informacije. Provjerom tih dosjea pridonosi se osiguravanju jednakih uvjeta i podržava funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Agencija je provjerila usklađenost za 12 dosjea koji obuhvaćaju deset tvari koje su dostavila poduzeća izuzeta od zajedničke dostave. Nakon toga, poslano je 11 nacrta odluka za devet tvari.

ECHA je 2021. provela 300 potpunih provjera usklađenosti kojima je obuhvaćeno 288 jedinstvenih tvari. Potpune provjere bile su usmjerene na rješavanje relevantnih krajnjih točaka opasnosti višeg stupnja za tvari ili skupine tvari koje bi mogle biti zabrinjavajuće uglavnom u višim količinskim rasponima. Osim toga, ECHA je provela 71 ciljanu provjeru usklađenosti, što je dovelo do ukupno 371 provjere kojima je obuhvaćeno više od 2 100 registracijskih dosjea i 341 jedinstvena tvar.

Rezultati procjena dosjea 2021.

Dovršene procjene:
ECHA je provela 300 potpunih provjera usklađenosti (CCH) i 227 razmatranja prijedloga ispitivanja (TPE), čime je obuhvaćeno 489 jedinstvenih tvari. ECHA je donijela 467 nacrta odluka: 280 o navedenim provjerama usklađenosti i 187 o razmatranju prijedloga ispitivanja. Odabir registracija za provjeru usklađenosti uglavnom se temeljio na tvarima (ili skupinama tvari) u pogledu kojih postoje razlozi za zabrinutost u pogledu mogućih opasnosti ili izloženosti.

Progress in dossier evaluation 2021 - graph 1