Napredak u evaluaciji

U skladu s člankom 54. Uredbe REACH, ECHA izvješćuje o napretku postignutom 2018. u pogledu evaluacije dosjea i tvari. 

ECHA je u okviru provjere usklađenosti ili razmatranja prijedloga ispitivanja provela procjenu 484 registracije, odnosno 420 tvari. ECHA je donijela 379 nacrta odluka: 211 o provjeri usklađenosti i 168 o razmatranju prijedloga ispitivanja. Odabir registracija za provjeru usklađenosti uglavnom se temeljio na spornim pitanjima koja se odnose na moguće opasnosti ili izloženosti.

CCH draft decision issuedCCH concluded with no actionTPE draft decision issuedTerminated TPE Outcomes of compliance check and testing proposals examinations performed in 2018 211 75 168 30 substances addressed in evaluated dossiers Total: 484 registration dossiers 420

Na kraju godine još se provodila provjera usklađenosti 45 dosjea, a 65 dosjea bilo je u postupku razmatranja prijedloga ispitivanja.

ECHA je donijela 274 konačne odluke u kojima je podneseno 888 zahtjeva za informacije. Od navedene 274 odluke njih 144 su bile odluke o provjeri usklađenosti, a 130 odluka doneseno je na temelju razmatranja prijedloga ispitivanja.

Final decisions sent to registrants in 2018 per dossier evaluation type Compliance checkTesting proposals examinations 130 144 information requests included in 274 final decisions 888

Od 274 konačne odluke njih 216 doneseno je bez sudjelovanja Odbora država članica (od država članica nije zaprimljen nijedan prijedlog za izmjene). 58 odluka doneseno je uz sudjelovanje Odbora država članica: 34 u okviru pisanog postupka, a 24 na sjednici Odbora država članica.

Krajem 2018. godine postupak odlučivanja obuhvaćao je dodatnih 174 nacrta odluka o provjeri usklađenosti i 109 nacrta odluka o razmatranju prijedloga ispitivanja od prethodne godine. ECHA je zatvorila 52 slučaja provjere usklađenosti i 44 slučaja razmatranja prijedloga ispitivanja nakon što je poslan nacrt odluke jer su znanstveno relevantni podatci ili važne administrativne promjene doveli do prekida postupka odlučivanja koji je bio u tijeku.

Dva nacrta odluka poslana su Komisiji na odlučivanje, a oba su se odnosila na izradu plana izvedbe produljenog ispitivanja reproduktivne toksičnosti na jednoj generaciji.

Categories Display