Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj

Podatci za sprječavanje neodgovarajuće zamjene

Podatci prikupljeni tijekom provedbe uredaba REACH i CLP te Uredbe o biocidnim proizvodima mogu biti vrlo korisni u postupku procjene opasnosti i rizika povezanih s alternativama. 

U skladu s Uredbom REACH, podnositelji registracije moraju dostaviti informacije o tvarima proizvedenima u EU-u ili uvezenima u EU. Osim toga, ECHA može zatražiti dodatne informacije kako bi se pojasnila zabrinutost u pogledu neke tvari.

Ti podatci, kojima je moguće pristupiti putem internetskih stranica ECHA-e, mogu doprinijeti sigurnoj uporabi kemikalija i olakšati aktivnosti zamjene.

Podatci za sprječavanje neodgovarajuće zamjene

 

Image

Informacije iz registracijskih dosjea i prijava za potrebe razvrstavanja i označivanja.

 

Image

Informacije o uporabama, izloženosti/emisijama, rizicima i alternativama za tvari koje podliježu postupcima autorizacije ili ograničavanja temeljem Uredbe REACH.

 

Image

Informacije o biocidnim tvarima ili proizvodima prikupljene temeljem Uredbe o biocidnim proizvodima.

ECHA i države članice posvećuju sve veću pozornost strukturnoj sličnosti tvari. Agencija je također počela primjenjivati grupni pristup tvarima kako bi se izbjegle neodgovarajuće zamjene. ECHA će nastaviti unapređivati načine na koje upotrebljava i distribuira najvažnije informacije o registriranim kemikalijama, naročito sa stajališta zamjene kemikalija zabrinjavajućih svojstava.

Želite li sudjelovati u radionici o pristupu podatcima bitnima za zamjenu opasnih tvari? --> javite nam se.

Categories Display


Route: .live2