Toimintaohjeet lyhyesti

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) julkaisee lyhennetyt versiot REACH-toimintaohjeista tehdäkseen viraston julkaisemien vastaavien toimintaohjeiden käytön alan teollisuudelle helpommaksi.

Näissä asiakirjoissa selostetaan selkokielellä varsinaisen toimintaohjeen pääkohdat teollisuuden ja PK-yritysten edustajille. Ne auttavat yrityksiä saamaan nopeasti yleiskuvan REACH-asetuksen niitä koskevista vaikutuksista. Näissä toimintaohjeiden lyhyissä versioissa ei voida esittää kaikkia yksityiskohtia, ja siksi epävarmoissa tapauksissa tulisi tutustua toimintaohjeen täydelliseen versioon.

Osa näistä asiakirjoista on käännetty tai käännetään EU:n virallisille kielille. Käännöksiin pääsee tämän sivun oikeassa yläkulmassa olevasta kielivalikosta.

 

Esineisiin sisältyviä aineita koskeviin vaatimuksiin liittyvän toimintaohjeen lyhennelmä

 

Toimintaohjeen lyhennelmä
lataa PDF-asiakirja ( Päivitetty 26/01/2018)
Asiaa koskeva toimintaohje
lataa PDF-asiakirja

 

Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD)
Toimintaohjeen lyhennelmä
lataa PDF-asiakirja  (21/11/2017)
Asiaa koskeva toimintaohje
lataa PDF-asiakirja (28/11/2017)
Rekisteröintiä koskevien toimintaohjeiden lyhennelmä

 

Toimintaohjeen lyhennelmä
lataa PDF-asiakirja (30/08/2017)
Asiaa koskeva toimintaohje
lataa PDF-asiakirja

 

Ohjeet pähkinänkuoressa REACH- ja CLP-asetusten mukainen aineiden tunnistaminen ja nimeäminen

 

Toimintaohjeen lyhennelmä
lataa PDF-asiakirja (05/04/2017)
Asiaa koskeva toimintaohje
lataa PDF-asiakirja

 

Tietojen yhteiskäyttöä koskevan toimintaohjeen lyhennelmä

 

Toimintaohjeen lyhennelmä
lataa PDF-asiakirja (28/03/2017)
Asiaa koskeva toimintaohje
lataa PDF-asiakirja

 

Käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen

 

Toimintaohjeen lyhennelmä
lataa PDF-asiakirja (17/12/2015)
Asiaa koskeva toimintaohje
lataa PDF-asiakirja

 

Jatkokäyttäjät
Toimintaohjeen lyhennelmä
lataa PDF-asiakirja  (13/12/2013)
Asiaa koskeva toimintaohje
lataa PDF-asiakirja

 

Kemikaaliturvallisuusarviointia koskevan toimintaohjeen lyhennelmä

 

Toimintaohjeen lyhennelmä
Huomaa, että tämä toimintaohjeiden lyhennelmä on vanhentunut. Lukijaa kehotetaan tutkimaan Practical guide for SME managers and REACH coordinators -julkaisun lukua 6.
Lataa PDF-asiakirja
Asiaa koskeva toimintaohje
Lisätietoja
 

Categories Display