Toimintaohjeiden on tarkoitus helpottaa kemikaaliviraston vastuualaan kuuluvien lakien täytäntöönpanoa. Niissä esitellään hyviä käytäntöjä velvoitteiden täyttämiseksi. Toimintaohjeiden kehittelyyn ovat osallistuneet useat sidosryhmät, kuten teollisuus, jäsenvaltiot ja kansalaisjärjestöt.

 

Ohjeasiakirjat

Kuva
Näitä asiakirjoja on kehitetty yhteistyössä useiden teollisuutta, jäsenvaltioita ja kansalaisjärjestöjä edustavien sidosryhmien kanssa. Niiden on tarkoitus helpottaa lainsäädännön täytäntöönpanoa kemikaaliviraston toiminta-alalla esittämällä velvollisuuksien täyttämiseen liittyviä hyviä käytäntöjä.

 

Factsheet-tiedotteet

Kuva
Näissä asiakirjoissa käsitellään erityisiä keskeisiä kysymyksiä tärkeimmistä kemikaaliviraston vastuulla olevista asioista, mukaan lukien kemikaalilainsäädäntö ja tietotekniset työkalut, elleivät ohjeasiakirjat ja käyttöoppaat jo kata niitä koskevia kysymyksiä.

 

Käytännön oppaat

Kuva
Näissä asiakirjoissa on käytännön tietoa REACH-asetuksen, CLP-asetuksen ja biosidiasetuksen vaatimuksista ja tietoa parhaista käytännöistä niiden täyttämiseksi.

 

Toimintaohjeet pähkinänkuoressa

Kuva
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) tuottaa sarjan tiivistelmiä REACH-asetusta koskevista ohjeasiakirjoista, jotta teollisuuden toimijoiden olisi helpompi tutustua viraston julkaisemiin varsinaisiin ohjeasiakirjoihin.

 

Taulukko kuulemismenettelystä

Kuva
Tutustu ohjeasiakirjojen ajantasaistamisen ja kehittämisen eri vaiheisiin.

 

Formaatit

Kuva
Teollisuuden toimijat ja viranomaiset voivat ladata mallipohjat täältä käytettäviksi REACH-asetukseen, CLP-asetukseen ja biosidiasetukseen liittyvissä yhteyksissä.