Ohjeistus

 

Toimintaohjeiden on tarkoitus helpottaa kemikaaliviraston vastuualaan kuuluvien lakien täytäntöönpanoa. Niissä esitellään hyviä käytäntöjä velvoitteiden täyttämiseksi. Toimintaohjeiden kehittelyyn ovat osallistuneet useat sidosryhmät, kuten teollisuus, jäsenvaltiot ja kansalaisjärjestöt.

 

Toimintaohjeet

Image
Näiden asiakirjojen laadintaan ovat osallistuneet erilaiset sidoryhmät kuten teollisuus, jäsenvaltiot ja valtiosta riippumattomat järjestöt. Näiden asiakirjojen tarkoituksena on helpottaa ECHAn toimintaan kuuluvan lainsäädännön täytäntöönpanoa selittämällä, mitä hyvät käytännöt ovat ja miten velvoitteet täytetään.

 

Opastavat fact sheet-tiedotteet

Image
Euroopan kemikaalivirasto julkaisee sarjan tiedotteita. Tiedotteissa esitetään jäsennelty yleiskatsaus viraston julkaisemista REACH-toimintaohjeista. Niissä on yhteenveto keskeisestä sisällöstä sekä kirjallisuus- ja muista viitteistä.

 

Other Factsheets

Image
These documents address specific key points on a selection of the main topics under ECHA's responsibility, including the chemicals legislation and IT tools where these points are not already covered in guidance documents and manuals.

 

Käytännön oppaat

Image
Nämä asiakirjat sisältävät käytännön tietoa REACH- ja CLP-asetusten vaatimuksista ja niiden täyttämistä koskevista hyvistä käytänteistä.

 

Toimintaohjeiden lyhennelmät

Image
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) julkaisee lyhennetyt versiot REACH-toimintaohjeista tehdäkseen viraston julkaisemien vastaavien toimintaohjeiden käytön alan teollisuudelle helpommaksi.

 

Kuulemismenettely

Image
Consult the different steps of updating and developing Guidance documents.

 

Tunnista velvoitteesi

Image
Navigator on työkalu, jonka avulla kemiallisten aineiden valmistajat, maahantuojat, jatkokäyttäjät tai jakelijat sekä esineiden valmistajat tai maahantuojat voivat ottaa selvää REACH-asetuksen mukaisista velvoitteistaan.

 

Lomakkeet

Image
Teollisuus ja viranomaiset voivat ladata REACH- ja CLP-yhteyksissä käytettäviä pohjia tästä.