Progress in evaluation in 2021

Arvioinnin edistyminen vuonna 2020 Kaksoiskappale 1

Kemikaalivirasto raportoi asiakirja-aineistojen ja aineiden arvioinnin edistymisestä vuonna 2021 REACH-asetuksen 54 artiklan mukaisesti. 

Arvioinnin edistyminen 2020 – taulukot Kaksoiskappale 2

Aineen arvioinnin edistyminen 2021 – 1

Vuonna 2021 edistyttiin 70 aineen arvioinnissa. 31 aineen arviointi saatiin päätökseen eli arvioivien jäsenvaltioiden päätelmäraportit julkaistiin kemikaaliviraston verkkosivustolla. Viranomaiset suosittelivat riskienhallintatoimien lisäämistä 23 aineelle, ja kahdeksalla aineella oli jo käytössä tarvittavat toimet (tai toimet eivät olleet tarpeen).

Arvioivat jäsenvaltiot arvioivat 14 uutta ainetta. Arvioinnin perusteella annettiin kahdeksan päätösluonnosta ja kuusi päätelmää. Arvioinnin seurannan tuloksena lähetettiin vielä kaksi päätösluonnosta.

Progress in substance evaluation 2021 - graph 4