Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Lisätietoa jatkokäyttäjien velvollisuuksista

Lisätietoa jatkokäyttäjien velvollisuuksista

Ei-tuetut käytöt

jatkokäyttäjän raportti

(REACH-asetuksen 38 artiklan 1 kohta) Jatkokäyttäjien on ilmoitettava ei-tuetuista käytöistä (jos ainetta käytetään muuten kuin toimittajan tarjoamassa altistumisskenaariossa kuvattujen olosuhteiden mukaisesti), kemikaalivirastolle kuuden kuukauden kuluessa rekisteröidyn aineen käyttöturvallisuustiedotteen vastaanottamisesta seuraavissa tilanteissa:

  • Jos ne laativat jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusraportin ja jos tietty käyttö on määrältään yli tonni vuodessa. 
  • Jos ne on vapautettu jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusarvioinnin laatimisesta, koska ne käyttävät ainetta tai seosta yhteensä vähemmän kuin tonnin vuodessa.
  • Jos ne on vapautettu jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusraportin laatimisesta, koska ne käyttävät ainetta tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä (PPORD) varten.

Raportti sisältää lyhyen yleisen kuvauksen jatkokäyttäjän käytöstä ja käyttöolosuhteista. Siinä olisi oltava myös ehdotus testauksesta, jos selkärankaisilla eläimillä tehtävää testausta pidetään tarpeellisena.

Luokituserot

(REACH-asetuksen 38 artiklan 4 kohta) Jatkokäyttäjän on ilmoitettava kemikaalivirastolle, jos sen aineen luokitus eroaa kaikkien sen toimittajien luokituksesta. Ilmoitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa rekisteröidyn aineen käyttöturvallisuustiedotteen saamisesta.

Ilmoitusta kemikaalivirastolle ei tarvitse tehdä, jos jatkokäyttäjä käyttää ainetta tai seosta yhteensä alle tonnin vuodessa 38 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Luvanvaraiset käytöt

(REACH 66 artikla) Jatkokäyttäjien, jotka käyttävät luvanvaraisten aineiden luettelossa olevaa ainetta, jolle myönnetty lupa kattaa myös niiden käytön, on ilmoitettava käytöstään kemikaalivirastolle kolmen kuukauden kuluessa aineen ensimmäisestä toimituksesta.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live1