Jatkokäyttäjät

REACH- ja CLP-asetuksissa kemikaaleja käyttäviä yrityksiä tai yksittäisiä työntekijöitä, kutsutaan jatkokäyttäjiksi. Tämä käsittää sellaisia tavaroita valmistavat tai sellaisia palveluja tarjoavat yritykset, joiden liiketoiminnassa kemikaalit eivät ole keskeinen osa, kuten elintarvike-, rakennus- tai siivousalan yritykset. Käytetyt kemikaalit ovat tyypillisesti esimerkiksi maaleja, metalleja, liimoja, liuottimia ja puhdistusaineita.

Jatkokäyttäjien keskeinen tehtävä on edistää kemikaalien turvallista käyttöä: niiden on käytettävä kemikaaleja turvallisesti omissa toimipaikoissaan ja välitettävä tärkeää tietoa kemikaaleista sekä niiden toimittajille että asiakkaille.

Näillä verkkosivuilla kuvataan, miten REACH- ja CLP-asetukset vaikuttavat jatkokäyttäjiin. 

 

 

Tietoa jatkokäyttäjistä

Kuva

Kuka on jatkokäyttäjä ja mitä häneltä edellytetään?

 
 

Lisätietoa jatkokäyttäjien velvollisuuksista

Kuva

REACH-asetus sisältää jatkokäyttäjiin kohdistuvia velvollisuuksia, jotka edistävät kemikaalien turvallista käyttöä. 

Muita jatkokäyttäjiin vaikuttavia seikkoja

Kuva

REACH-rekisteröinti, lakisääteinen kemikaalivalvonta ja muu lainsäädäntö vaikuttavat myös jatkokäyttäjiin.

Tip: by clicking the tag "Downstream users" at the bottom of this and other pages, you will get an overview of the most relevant material on this website related to downstream users.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)