Tietoa kemikaaleista

Tietoa kemikaaleista

Sisälletyt portletit

Simple search for Chemicals

Search our data
Search for chemicals / regulated substances

Search for articles

Tietoa kemikaaleista - johdanto

Huomaa, että jotkin tiedot kemikaaleista voivat kuulua kolmansille osapuolille. Siksi kyseisten tietojen käyttö saattaa edellyttää ennakkolupaa kolmantena osapuolena olevilta haltijoilta. LIsätietoja on oikeudellisessa huomautuksessa.

tab info on chem

 

Information on chemicals - PIC

Information on chemicals - WFD

WFD - Waste Framework Directive

POPs info chem

Information on Chemicasl - CAD/CMD panel

CAD / CMD - Chemical Agents Directive and Carcinogens and Mutagens Directive (OELs)
 
Occupational exposure limits - public consultation
Occupational exposure limits – Call for evidence

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.

Lue lisää