Progress in evaluation in 2021

Arvioinnin edistyminen vuonna 2020 Kaksoiskappale 1

Kemikaalivirasto raportoi asiakirja-aineistojen ja aineiden arvioinnin edistymisestä vuonna 2021 REACH-asetuksen 54 artiklan mukaisesti. 

Arvioinnin edistyminen 2020 – taulukot Kaksoiskappale 2

Asiakirja-aineiston arvioinnin edistyminen 2021 – 1

Vaatimustenmukaisuuden tarkastusten edistyminen

Vuonna 2021 ECHA jatkoi rakenteellisesti vastaavien aineiden lajittelua ryhmiin. Se lajitteli 574 ainetta, joiden rekisteröity määrä on yli sata tonnia vuodessa. Näistä ECHA valitsi vaatimustenmukaisuuden tarkastukseen 152 ainetta, jotka kuuluivat 38 ryhmään.

Tärkeitä vaaratietoja on pyydetty selventämään ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvien vaarojen osalta, muun muassa lisääntymiseen ja geenimutaatioihin liittyvien vaarojen osalta.
Vuonna 2021 virasto jatkoi niiden aineistojen vaatimustenmukaisuuden tarkastusta, joissa rekisteröijät eivät osallistuneet tietojen toimittamiseen yhteisesti vaan toimittivat tiedot erikseen. Näiden asiakirja-aineistojen tarkastuksilla varmistetaan yhtäläiset toimintaedellytykset ja tuetaan sisämarkkinoiden toimintaa. Virasto tarkasti 12 asiakirja-aineiston vaatimustenmukaisuuden. Kyseiset aineistot toimittaneet yritykset eivät osallistuneet yhteistoimituksiin, ja aineistot kattoivat kymmenen ainetta. 11 päätösluonnosta toimitettiin yhdeksästä aineesta.

Vuonna 2021 ECHA teki 300 täydellistä vaatimustenmukaisuuden tarkastusta, jotka kattoivat 288 yksilöllistä ainetta. Täydellisissä tarkastuksissa keskityttiin käsittelemään mahdollisesti huolta aiheuttavien aineiden tai aineryhmien oleellisia vaarojen vaikutuskohteita lähinnä suurimmissa tonnimäärissä. Lisäksi ECHA teki 71 kohdennettua vaatimustenmukaisuuden tarkastusta. Yhteensä 371 tarkastuksen kohteena oli 2 100 rekisteröintiaineistoa. Käsiteltyjen yksilöllisten aineiden määrä oli 341.

Asiakirja-aineistojen arvioinnin tulokset vuonna 2021

Päätökseen saadut arvioinnit:
ECHA teki 300 täydellistä vaatimustenmukaisuuden tarkastusta ja tutki 227 testausehdotusta, jotka kattoivat 489 yksilöllistä ainetta. ECHA laati 467 päätösluonnosta: niistä 280 liittyi vaatimustenmukaisuuden tarkastukseen ja 187 testausehdotuksen tutkimiseen. Rekisteröinnit valittiin vaatimustenmukaisuuden tarkastukseen pääasiassa aineiden (tai aineryhmien) aiheuttamaan mahdolliseen vaaraan tai altistumiseen liittyvän huolenaiheen perusteella.

Progress in dossier evaluation 2021 - graph 1