Arvioinnin eteneminen

REACH-asetuksen 54 artiklan mukaan ECHAn on raportoitava asiakirja-aineistojen ja aineiden arvioinnin edistymisestä vuonna 2018. 

ECHA arvioi 484 rekisteröintiä joko vaatimustenmukaisuuden tarkastuksen tai testausehdotuksen tutkimisen yhteydessä. Nämä arvioinnit koskivat 420:tä ainetta. ECHA antoi 379 päätösluonnosta: niistä 211 liittyi vaatimustenmukaisuuden tarkastukseen ja 168 testausehdotuksen tutkimiseen. Rekisteröinnit valittiin vaatimustenmukaisuuden tarkastukseen pääasiassa mahdolliseen vaaraan tai altistumiseen liittyvän huolenaiheen perusteella.

CCH draft decision issuedCCH concluded with no actionTPE draft decision issuedTerminated TPE Outcomes of compliance check and testing proposals examinations performed in 2018 211 75 168 30 substances addressed in evaluated dossiers Total: 484 registration dossiers 420

Vuoden lopussa 45 aineiston vaatimustenmukaisuuden tarkastus oli yhä kesken, ja testausehdotuksia tutkittiin yhä 65 aineiston osalta.

ECHA teki 274 lopullista päätöstä, joissa esitettiin 888 tietopyyntöä. Näistä 274 päätöksestä 144 liittyi vaatimustenmukaisuuden tarkastukseen ja 130 testausehdotuksen tutkimiseen.

Final decisions sent to registrants in 2018 per dossier evaluation type Compliance checkTesting proposals examinations 130 144 information requests included in 274 final decisions 888

Yhteensä 274 lopullisesta päätöksestä 216 päätöstä tehtiin ilman jäsenvaltioiden komitean osallistumista (jäsenvaltioista ei siis ollut tullut muutosehdotuksia). Jäsenvaltioiden komitea osallistui 58 päätöksen tekemiseen: 34 päätöstä tehtiin kirjallisessa menettelyssä ja 24 jäsenvaltioiden komitean kokouksessa.

Vuoden 2018 lopussa vireillä oli vielä 174 vaatimustenmukaisuuden tarkastukseen liittyvää päätöstä ja 109 testausehdotuksen tutkimiseen liittyvää päätösluonnosta edelliseltä vuodelta. ECHA lopetti 52 vaatimustenmukaisuuden tarkastuksen ja 44 testausehdotuksen tutkimisen sen jälkeen, kun päätösluonnos oli lähetetty, koska vireillä ollut päätöksentekomenettely lopetettiin tieteellisesti merkityksellisten tietojen tai tärkeiden hallinnollisten muutosten vuoksi.

Kaksi päätösluonnosta siirrettiin komission päätettäväksi, ja ne molemmat liittyivät laajennetun yhden sukupolven lisääntymismyrkyllisyystutkimuksen tutkimusasetelmaan.

Categories Display