Asiat, joissa ECHA on vastaajana tai väliintulijana

Asiat, joissa ECHA on vastaajana tai väliintulijana

Asiat, joissa ECHA on vastaajana tai väliintulijana

Taulukko sisältää kaikki loppuun saatetut oikeustapaukset, joissa on annettu päätös ja joissa kemikaalivirasto on ollut osapuolena. Asianosaiset voivat helposti hakea heidän kannaltaan tärkeitä päätöksiä kemikaaliviraston keskeisten toimintojen puitteissa (mm. REACH, CLP). Joissakin tapauksissa valitus on ehkä vireillä tai käsittely on siirretty, mikä käy myös ilmi taulukosta. Taulukossa ei mainita tapauksia, jotka koskevat henkilöstöä tai hankintoja.

Päätökseen saatetut oikeustapaukset on luokiteltu kahdeksaan ryhmään:

  1. REACH-ehdokasluettelo: erityistä huolta aiheuttavien aineiden tunnistamiseen liittyvät tapaukset
  2. REACH-rekisteröinti: tapaukset, jotka liittyvät tietojen yhteistoimituksen velvoitteeseen
  3. REACH -lupamenettely: aineen sisällyttämistä luvanvaraisten aineiden luetteloon (liite XIV) ja lupahakemuksia koskevat tapaukset
  4. REACH-arviointi: tapaukset, joissa ECHA on pyytänyt rekisteröijältä tietoja arviointimenettelyssä (REACH-asetuksen 40, 41 tai 46 artikla)
  5. Luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistaminen (CLH): aineen luokituksen yhdenmukaistamista koskevat tapaukset
  6. Biosidit: biosidejä koskevat tapaukset
  7. Asiakirjojen saatavuus: asiakirjoihin tutustumista koskeviin pyyntöihin liittyvät tapaukset
  8. Yrityksen koko: yritysten koon tarkastamista ja siihen liittyviä maksuja koskevat tapaukset. 

 

Case number Parties Keywords Main Legal Provisions Procedurally linked cases Date of the ruling

T-226/18

Silicones Council and Others v European Commission REACH – Updating of Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 concerning restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles – Restrictions concerning octamethylcyclotetrasiloxane (D4) and decamethylcyclopentasiloxane (D5) – Manifest error of assessment – Annex XIII to Regulation No 1907/2006 – Weight-of-evidence determination – Article 68 of Regulation No 1907/2006 – Unacceptable risk – Proportionality – Essential procedural requirements

Article 68 of the REACH Regulation (No 1907/2006)
Sections 1.1.2 and 1.2.2 of Annex XIII to the REACH Regulation (No 1907/2006)
Annex XVII To the REACH Regulation (No 1907/2006)

C-558/21 P

30/06/2021

T-187/21

Firearms United Network Association v Commission REACH - Regulation (EU) 2021/57 - Updating of Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 - Restriction on lead - Use of lead shot for hunting in or around wetlands - Manifest error of assessment - Proportionality - Legal certainty - Presumption of innocence

Articles 16, 17(1), 21(1), 45(2) 48(1), 52(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union; Articles 2, 3(2), 3(3), 5(2), 5(3), 5(4) of TEU; Annex XVII & Annex XV of the REACH Regulation (No 1907/2006)

C-105/23 P, T-187/21 RII
COM Reg 2021/57

21/12/2022